Svensk Fisk

Världens första KRAV-märkta räka

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2004 16:03 CEST

Konsumenten vill ha ekologisk mat. Idag finns ekologiska produkter inom de flesta matkategorier och konsumtionen ökar. För att kunna erbjuda ett KRAV-märkt alternativ även inom fisket har KRAV tillammans med forskare och branschorganisationen Svensk Fisk drivit ett projekt för miljömärkning av fisk och skaldjur.

En av pionjärerna i det KRAV-certifierade fisket är Charles Olsson i Grebbestad (Bilden). Han ser positivt på en miljömärkning av fisket både för näringen, och den maina miljön. Räkan är först ut att KRAV-cerfifieras.
- Vi fiskar räkor på ett skonsamt sätt. Med KRAV-märkningen kan vi också visa det, säger Charles Olsson.
Precis som all annan KRAV-certifierad produktion står fisket under hård kontroll och ett omfattande regelverk. Reglerna för hur fisket ska kontrolleras och certifieras har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av yrkesfiskare och miljöexperter.

Just nu arbetar KRAV med att kontrollera och certifiera yrkesfiskare. Men även fiskförädlare och fiskhandlare behövs för att länka ihop världens första system för kontroll av fisk och skaldjur från hav till butik.

Fakta om KRAV-certifierat fiske:

• De tre ledande begereppen i KRAV-certifierat fiske är: säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet.

• Säkra metoder innebär att fiskarena skall använda redskap eller system som sorterar ut fisk av fel storlek och därför minimerar den fångst som kommer med att misstag.

• Hållbarheten säkras genom att det KRAV-certifierade fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida dn biologiska produktionsförmågan.

• Spårbarhet innebär att fartyget kan positionsbestämmas, vilket gör att KRAV kan kontrollera att fartyget endast fiskar på godkända bestånd.