Mötesplats Social Innovation

Världens första TV playtjänst för språkutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 13:30 CEST

I samband med Social Innovation Summit släpps appen SVT Språkplay – en separat SVT Play-app med interaktiva undertexter till femton vanliga invandrarspråk. Språkplay är ett verktyg för alla som vill utveckla sitt svenska språk. SVT:s beställare Are Nundal uppmanar alla att gå in och testa appen.

– SVT:s utbud är perfekt för att börja förstå det svenska samhället och i appen kan du nu dessutom träna på det svenska språket, säger Niss Jonas Carlsson, ordförande i Språkkraft.

Hur fungerar appen?

Välj fritt bland alla program med valbar text eller välj bland appens rekommenderade program, till exempel ”Nyheter på lätt svenska”. Då öppnas en videospelare där orden i undertexterna är klickbara. Översättningen av orden visas på det språk som du tidigare har angivit som ditt förstaspråk. Det går också att göra integrerade språkövningar i undertexterna.

Vilka språkstöd ges i appen?

Engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska och azeriska.

Var hittar jag appen?

Sök på ”SVT Språkplay” i App store (iOS version 8 och senare) och Playstore (Android version 4.1 och senare)

Vilka står bakom appen?

Appen har tagits fram i ett samarbete mellan den ideella organisationen Språkkraft och Sveriges Television. För att testa appen arbetar Språkkraft med bland annat Sveriges Ensamkommandes Förening som besöker HVB-hem, gruppboenden och asylboenden. Där hjälper de användare komma igång och lyssnar på deras kommentarer. Språkkraft har erhållit finansiering från bland andra Vinnova, Internetfonden, Axfoundation, Dusan Stojanovic, Studiefrämjandet och TNG rekrytering och bemanning.

Niss Jonas Carlsson, ordförande och grundare Språkkraft, ideell förening
nissjonas@sprakkraft.org; mobiltelefon: 0707 - 48 56 93

Are Nundal, programbeställare SVT
are.nundal@svt.se

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar – Ett styrkeområde för Sverige

MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom området, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. MSI initierar också forskning och annat utvecklingsarbete om vi upptäcker kunskapsluckor eller ser att nya samarbetskonstellationer behövs.

De fyra områden som vi fokuserar på idag är:

Samverkansmodeller
Forskning och Utbildning
Finansiering och Effektmätning
Affär och Samhällsnytta

Mötesplats Social Innovation publicerar skrifter och kartläggningar för att utveckla och sprida kunskap. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra partners, större konferenser och kunskapsseminarier med nationell, nordisk och internationell räckvidd.

Nyhetsportalen, www.socialinnovation.se där vi koordinerar, samlar och delar information om social innovation och samhällsentreprenörskap är ett viktigt nav i MSI:s verksamhet. Här och på facebook och twitter kan den intresserade också följa social innovation i politiken i Sverige och på EU nivå.

Malmö högskola står värd för Mötesplats Social Innovation. Högskolans vision fram till 2020 är att vara en förebild för hur lärosäten tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling och arbetet med MSI är en prioriterad satsning. Huvudpartners är Region Skåne och Malmö stad.