Designtech Solutions AB

Världens första web-baserade projektverktyg inom byggsektorn med en integrerad IFC-viewer

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 22:18 CET

MALMÖ. BIMcontact AB lanserar idag ”världens” första web-baserade projekt- verktyg inom byggsektorn med en integrerad IFC-Viewer. IFC-Viewern bygger på den senaste web-teknologin och är fullt integrerad i BIMcontact. BIMcontact utvecklas i samarbete med Luleå-företaget Designtech Projektsamverkan AB (Designtech) som erbjuder sin teknik-plattform för projekt- och dokument- hantering som tagits fram och i flera steg utvecklats sedan 2002. BIMcontact marknadsförs och säljs av Structural Design Software in Europe AB (StruSoft) i Sverige, av Graphisoft i Norge och av BIM Equity AS i Danmark.

BIMcontact är ett web-baserat system för samverkan, koordinering, planering, styrning och dokumenthantering som kan utgöra nervsystemet för företagets projekt och affärssamverkan. BIMcontact är enkelt att använda vilket snabbt ger företaget en ökad produktivitet och effektivitet, vilket även uppnås genom specialfunktioner anpassade för StruSofts program och andra BIM-verktyg på marknaden. – ”Vi ser den nya IFC-Viewern som ytterst viktig för att stärka BIM- funktionen i BIMcontact. Utöver IFC-Viewern implementerar vi även en inte- grerad viewer för dwg-, Word-, Excel-, Pdf-filer, mfl. Tidigare under året har vi lanserat BIMcontact Mobile för iPhone och Android samt BIMcontact Desktop för förenklad filhantering. Detta gör BIMcontact till en av de bästa web-baserade verktygen för projektsamverkan och dokumenthantering för byggindustrin.” - säger Lars Bergqvist vd för BIMcontact.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

BIMcontact AB, Lars Bergqvist, VD

Telefon: +46 (0)733 86 86 13, E-mail: lars.bergqvist@bimcontact.com


Fakta om BIMcontact AB

BIMcontact AB utvecklar och säljer en web-baserad molntjänst för byggindustrin – BIMcontact – för samverkan, koordinering, planering, styrning och dokument- hantering vilket utgör nervsystemet för företagets projekt och affärssamverkan. BIMcontact är enkelt att använda och erbjuder användarna snabbt ökad effektivitet och produktivitet. BIMcontact utvecklar i samarbete med StruSoft specialfunktioner för StruSofts programvaror men även för andra BIM-verktyg på marknaden. BIMcontact marknadsförs och säljes idag av StruSoft i Sverige, Graphisoft i Norge och av BIM Equity AS i Danmark. BIMcontact AB söker ytterligare återförsäljare och partners både i och utanför Norden.

For ytterligare information, www.bimcontact.com 


Fakta om StruSoft

StruSoft är ett innovativt program-utvecklingsföretag specialiserat på data- program för byggindustrin. StruSoft utvecklar och marknadsför användarvänliga dataprogram för analys, konstruktion och produktion av byggnadskomponenter i betong, stål och trä. StruSoft erbjuder följande system:

  • FEM-Design, tredimensionell analys och dimensionering av stål, trä och betong.

  • WIN-Statik, enkla program för vanliga konstruktioner som balkar, pelare, och ramar.

  • IMPACT, BIM-system för prefabprojekt. Från ritbord till byggarbetsplats.

  • PRE-Stress, analys och dimensionering av förspända balkars hela livslängd.

  • VIP-Energy, dynamisk energibalansberäkning för alla byggnadstyper.

  • BIMcontact, projektsamarbets- och dokumenthanteringsverktyg för

    byggindustrin.

  • SyncroSite, webbaserad produktionsstyrning för byggarbetsplatsen.

Utvecklingen startade redan i början av 80-talet inom Skanska. Under 2002 grundades StruSoft som ett oberoende företag för att ansvara för fortsatt utveckling samt att ge service och support till befintliga och nya kunder. Under åren har StruSofts programvaror - FEM-Design, WIN-Statik IMPACT Precast, PRE-Stress, VIP-Energy, BIMcontact och SyncroSite - utvecklats och blivit en standard i norra Europa. StruSoft har mer än 1000 kunder, 10000 användare i mer än 20 olika länder. Byggnadskonstruktioner med StruSofts programvara har lett till ökad effektivitet, produktivitet och tidsbesparingar för många företag. StruSoft har sitt huvudkontor i Malmö, utvecklingscenter i Ungern och Indien. Försäljningskontor finns i Malmö och Göteborg samt i Danmark, England, Dubai, Indien och Australien.

For ytterligare information: se www.strusoft.com och www.strusoftmagazine.com 


Fakta om Designtech

Designtech är ett växande IT-företag med vars affärsidé är att tillhandahålla webbaserade lösningar för effektiv och säker informationshantering till företag, organisationer och myndigheter på en global marknad. Företaget marknadsför lösningar för ”Project Management”, ”Construction Management”, ”Research Management” och ”Learning Management” där produkter som iCoordinatorTM, Respondus®, MoodleTM och Drupal ingår. Bolaget har sitt huvudkontor i Luleå, Luleå Science Park, med satellitkontor i Skellefteå, Malmö, Ystad och Minsk. Designtechs kunder återfinns inom såväl offentlig sektor (universitet, myndigheter och kommuner) som privat sektor (konsultbolag, anläggningsägare och industribolag).

For ytterligare information: www.designtech.se