Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Världens hemundervisare samlas på global konferens i Berlin 1-4/11 2012

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2012 09:10 CEST

Den globala hemundervisningskonferensen i Berlin den 1-4 november (GHEC2012) är den internationella hemundervisningsrörelsens kraftfullaste manifestation någonsin. Miljoner hemundervisande föräldrar runt om i världen får här ett uttryck för all den kunskap och erfarenhet som visar att hemundervisning är en välfungerande skolform som är här för att stanna i kunskapssamhället, och att föräldraskap är lika modernt idag som någonsin tidigare i människans historia. 

Föräldrar väljer hemundervisning av många olika skäl. Det kan vara pedagogiska, religiösa, sociala eller livsstilsorienterade skäl som är drivkraften bakom hemundervisning. De flesta förenas dock i erfarenheterna av hemundervisningens praktik. Hemundervisande föräldrar ser att deras barn mår bra, att de utvecklas väl socialt, och framförallt att de har en nyfikenhet och en hunger att lära som väcker omgivningens avund.

Men konferensen har även en allvarligare aspekt. Även om hemundervisning är tillåtet i de flesta demokratier så finns ett fåtal utvecklade demokratier där hemundervisning i praktiken är förbjudet. I dessa länder jagas hemundervisande familjer i exil genom hot om astronomiska viten och ingripanden från de sociala myndigheterna. Tyvärr är Sverige ett av dessa länder vilket nyligen inskärptes genom den nya skollagen. Det andra landet i Europa är kanske lättare att förstå, det är Tyskland som ännu har kvar en skollag från 1938.

Hemundervisning är därmed inte bara världens snabbast växande skolform, det är också en av det tidiga 2000-talets mest brännande människorättsfrågor i den demokratiska världen. FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna är tydlig på denna punkt i artikel 26.3: Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar. Detta inbegriper även hemundervisning. FN:s Särskilde Rapportör om Rätten till Undervisning säger explicit i sin kritik av Tyskland att hemundervisning är en giltig utbildningsform som föräldrar ska kunna välja.

I Sverige har ett dussintal familjer redan flytt Sverige till framförallt  Åland och Danmark där de kan hemundervisa utan fruktan för familjens säkerhet. De har hotats med vitesbelopp på upp till hundratusentals kronor och utsatts för förödmjukande socialutredningar och till och med omhändertaganden där socialtjänsten utnyttjats av lokala politiker som en slags politisk polis. Allt detta sker uppenbart med utbildningsministerns goda minne. I en intervju i Almedalen i somras sade utbildningsminister Jan Björklund att han ansåg att den majoritet av länder som tillåter hemundervisning i Europa gör fel.

Global Home Education Conference 2012, som är konferensens officiella namn, har bjudit in flera världsauktoriteter inom såväl pedagogik och psykologi som juridik och människorättsfrågor. Dessa kommer att belysa några av dagens mest aktuella frågor inom hemundervisning. Bland talarna finns den finske understatssekreteraren Timo Lankinen, den tyske riksdagsledamoten Patrick Meinhardt, den internationellt erkände kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld, den brittiske forskaren på hemundervisning dr Paula Rothermel, experten på internationell utbildningspolitik professor Charles Glenn, och många, många andra.

De inbjudna talarna kommer att kunna förklara många av hemundervisningens paradoxer. Till exempel, varför hemundervisning med pedagogiskt outbildade föräldrar kan ge lika bra eller bättre resultat än skola med högskoleutbildade lärare; varför socialisering i meningen att klara ett vuxet liv ofta fungerar bättre vid hemundervisning; samt hur det ligger till med de juridiska spörsmålen och människorättsaspekterna. Dessutom kommer ett stort antal hemundervisande föräldrar att kunna berätta utifrån sin stora samlade erfarenhet varför den pånyttfödda utbildningsformen hemundervisning blommar så särskilt starkt i det framspringande kunskapssamhället och i internetåldern.

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS – ingår i konferensens ledningsgrupp. ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand är även konferensens ordförande. Konferensens styrelse består i övrigt av ledande hemundervisare från nio länder: Sydkorea, Filippinerna, Ryssland, Sydafrika, Sverige/Åland, Tyskland, Mexico, USA och Kanada.

GHEC2012 vänder sig till politiker och beslutsfattare i skolfrågor, professionella och forskare inom pedagogik och psykologi, jurister och människorrättsexperter, hemundervisningsledare runt om i världen, alla med intresse för skolfrågor, och givetvis till varje förälder som hemundervisar eller som skulle vilja veta mer om hemundervisning.

Den kunskap och erfarenhet som samlas i smältdegeln GHEC2012 kommer att ha kraft nog att skaka de västerländska skolparadigmet i sina grundvalar. Ingen med intresse av skolfrågor, pedagogik, socialisering eller sina barns utbildning har råd att missa Global Home Education Conference 2012, den 1-4 november på Seminaris hotel i det fria universitetsdistriktet i Berlin, Tyskland.

Självklart finns möjlighet till pressackreditering för journalister. Kontaktformulär finns på hemsidan. 

Läs mer på www.ghec2012.org

Välkommen!

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige.