Landsbygdsdepartementet

Världens jordbruksministrar samlas i Rom för att diskutera världssvälten

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 12:46 CET

Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar den 2-3 december vid FN:s livsmedels- och jordbruksorgans (FAO:s) ministerkonferens i Rom.

Vid mötet deltar jordbruksministrar från cirka 180 länder. Huvudsyftet är att diskutera varför antalet svältande människor i världen inte minskar. Mötet äger rum veckan efter det att FAO utkommit med en rapport som avslöjar att antalet svältande för första gången på flera år inte längre minskar i reala termer globalt sett.

Någon gång mellan 11.30 och 12.30 tisdagen den 3 december håller Ann-Christin Nykvist sitt anförande i plenum.

Vid FN:s millennietoppmöte år 2000 enades världssamfundet om åtta utvecklingsmål. Det första av dessa så kallade milleniemål är att halvera antalet fattiga och svältande människor innan år 2015. Antalet svältande människor uppskattas idag till ca 842 miljoner.

– Milleniemålet om att halvera antalet hungriga människor innan 2015 kommer inte att uppnås om inte kampen mot hungern intensifieras på alla fronter, säger Ann-Christin Nykvist. Detta innebär förutom att de rika länderna måste bli mer generösa med bistånd att vi också måste bli mer uppmärksamma på andra politikområdens effekter på kampen mot fattigdom och hunger. Detta gäller särskilt på jordbruks- och handelsområdena.

En fråga som kommer diskuteras vid ministermötet i Rom är situationen med de för närvarande stillastående förhandlingarna i Världshandelsorganisationen, WTO.

– Vi ser det som nödvändigt att WTO-förhandlingarna återupptas så snart som möjligt. Rättvisa handelsregler gynnar alla parter och dessa regler kan bara åstadkommas genom fortsatta förhandlingar inom WTO:s ramar, säger Ann-Christin Nykvist.

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89