Lesjöfors AB

Världens kanske dyraste fjäder skapad av Lesjöfors

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 10:50 CET

Den största och förmodligen mest kostsamma fjädern i sitt slag har specialtillverkats för ett oljeraffinaderi i Qatar. Lesjöfors är en av få producenter i världen som har kompetens att tillverka en så avancerad fjäder.

Det brittiska företaget Goodwin International Ltd är en av Europas ledande tillverkare av ventiler för aggressiva vätskor, såsom till exempel råolja. Goodwin kontaktade Lesjöfors inför utformandet av en klaffventil avsedd för ett oljeraffinaderi i Qatar. Den aktuella klaffventilen är den största som företaget någonsin tillverkat med ett genomsläpp på hela 84 tum (2 134 millimeter). För att säkerställa ventilens funktion krävdes en specialtillverkad fjäder i ett mycket hållbart material. 

 Superfjäder i jätteformat
Fjädern som Lesjöfors tagit fram är tillverkad av Inconel X-750, en mycket kostsam ”superlegering” med hög korrosions- och värmeresistens. Det exklusiva materialet används i krävande miljöer och applikationer som exempelvis oljeutvinning, reaktorer och kemikalieprocesser, där bland annat den norska oljeindustrin är en viktig marknad för Lesjöfors. Den unika med fjädern till Qatar är att den mäter hela 24,4 millimeter i tråddiameter. Lesjöfors är en av få fjädertillverkare i världen som har förmåga att tillverka en sådan högkvalitativ fjäder i så stor dimension.

- Tillverkningsprocessen har varit minst sagt nervkittlande; om något gått fel hade fjädern varit obrukbar och ett värde motsvarande en ny bil gått till spillo, säger Göran Andersen, Senior Advisor på Lesjöfors Stockholm Fjädrar som varit ansvarig för framtagandet av ”superfjädern”.

 

 Lesjöfors probably made the most expensive spring in the world
The largest and probably the most costly spring of its´ kind has been designed and manufactured for an oil refinery in Qatar. Lesjöfors is one of few spring suppliers in the world who can produce such an exclusive spring.

British company Goodwin International Ltd is the market leader in the manufacture and design of valves, used for aggressive liquids such as e.g. crude oil. Goodwin contacted Lesjöfors in the process of designing a flap valve for an oil refinery in Qatar. The check valve is the largest designed ever in the company history, with a throughput of 84 inches (2 134 millimetres). To secure the function of the valve, a customized spring in a very durable material was required.

 A gigantic “super spring“
The customized spring was produced from Inconel X-750, a very expensive super alloy with high resistance to corrosion and heat. The exclusive material is used in demanding environments and applications such as e.g. oil exploitation, reactors and chemical processes, where amongst others the Norwegian oil industry is an important market to Lesjöfors. The Qatar spring is unique in the sense that it measures 24,4 millimetres in wire diameter. Lesjöfors is one of few spring suppliers in the world that has the skills and capability to manufacture such a high-quality spring in an extremely large dimension.

- The production process was thrilling, to say the least. If something would have gone wrong the spring had been unusable and values worth the sum of a new car had been lost, says Göran Andersen, Senior Advisor at Lesjöfors Stockholm Springs and project manager for the “super spring”. 

About Lesjöfors
Lesjöfors is an international full-range supplier of e.g compression springs, torsion springs, gas springs, standard springs and bespoked springs, wire forms and strip components. Lesjöfors was established in 1675. Spring manufacture started in 1852. These days, Lesjöfors is one of Europe's leading manufacturer of spring products.

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.