LED & LED

Världens längsta tunnel med endast lysdioder

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 12:36 CEST

Publicerat 2015-08-24 av Kristofer Blockhammar

Världens längsta tunnel med endast lysdioder

Den mer än en mil långa tunneln, har blivit världens längsta med endast LED belysning.

Operatören valde lysdioder istället för traditionella tekniker för att uppnå en låg energiförbrukning och en enkel hantering.

Projektet har ett kontrollsystem som är ovanligt i tunnelinstallationer. Närvarodetektering och dagsljussensorer har använts för att hantera ljusnivåer. Närvarosensorerna är automatiska och tänder omedelbart lamporna när det är trafik genom tunneln, medan dagsljussensorer justerar ljusstyrkan beroende på dagsljuset utanför.

Belysningen uppfyller eller överträffar alla belysningskrav i tillämpliga standarder, med en luminansnivå i den inre zonen på 0,7 cd/m2, vilket överstiger kravet på 0,5 cd/m2. De effektiva LED lamporna använder mindre energi jämfört med konventionella alternativ. I kombination med intelligenta belysningskontroller, minskar energikostnaden med 70 procent, jämfört med traditionella belysningstekniker.

Förutom att säkerställa en låg energiförbrukning, har LED lampor en lång livslängd och en låg underhållskostnad. Detta är särskilt fördelaktigt för tunnelbelysning där underhåll ofta är svårt och dyrt. Armaturer har en livstid som är 84 procent längre än traditionella armaturer. Andra viktiga prioriteringar för projektet, var god enhetlighet, låg bländning och en bra visuell komfort.

Tunnel är en ny tunnel med en relativt låg mängd trafik. Detta innebär att ett traditionellt belysningssystem skulle ha resulterat i en stor mängd bortkastad energi. Operatören ville därför använda modern LED teknik för att uppnå optimal energieffektivitet och en hög trafiksäkerhet.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, kommuner, industri, fastighetsägare, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.