Leverage

Världens mest framgångsrika ledare – hur gör de?

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 12:36 CET

Har du någon gång funderat på hur du lyckas som ledare och eller hur du kan förbättra ditt ledarskap? Vad är egentligen framgångsfaktorerna för att lyckas leda en grupp, en verksamhet eller sig själv? I denna artikel ger vi dig svaren.

Ledarskap definieras som: “the process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task.”1 Vi är många som upplever detta som en tämligen förenklad förklaringsmodell jämfört med den komplexitet ledarskap innebär i verkligheten. Så hur ska man gå tillväga?
 
Det finns en oändlig mängd ledarskapsteorier att fördjupa sig i som baseras på hur man styr: t.ex. genom beteende, makt, situation eller personlighetstyp. Men det finns också genvägar till ett framgångsrikt sätt att leda och det genom att studera beteendet hos dem som faktiskt uppnått effekt och framgång i sitt ledarskap.
 
Ledarskapets 3 roller
Ledarens roll är egentligen 3 roller; som ledare, som chef och som coach. Som goda ledare behöver vi behärska alla tre delar beroende på vad situationen kräver. Tyvärr blir rollernas benämningar lite mer otydliga på svenska än engelska. I engelskan talar vi om leader, manager och coach och då blir också rollerna klarare. Leadern är den som entusiasmerar och skapar riktning, managern är den som ser till att resurserna för att nå det uppsatta målet finns (manage) och coachen ser till att coacha sin organisation till eget handlande så att de enskilda individerna hittar egna lösningar och leder organisationen mot de uppsatta målen. Ett enkelt sätt att hantera sitt eget ledarskap är alltså att i olika situationer fundera över ”Vilken roll är jag i nu - ledare, manager (chef) eller coach?”.
 
Känsla och logik
De flesta organisationer styrs av vänster hjärnhalva där logik, vetenskap, detaljfokus och struktur är avgörande i hur man utvecklar sin affär. Det är inte så konstigt eftersom vi är utbildade att tänka så. Alla allmänna skolsystem i världen startade kring förra sekelskiftet vid tiden för industrialiseringen, där process och logik var förhärskande. Vi fick alltså lära oss att det är det logiska som skall vara vårt rättesnöre i hur vi styr en organisation. Men det är inte logik, pengar, affärer eller strukturer som skapar engagemang hos personal och kunder. Det är känslan. Vi kan kalla det motivation, engagemang, kultur, vilja eller lust, men det är känslan som styr våra beteenden. Därför måste vi som ledare också se till att styra på känslan och sedan väva in logiken så att det blir tydligt. Det är enkelt att se i en fotbollsmatch. Det är inte logiken i att en rund sak rullar framåt mot ett nät som gör att vi skriker, det är känslan av att vårt lag nått ett mål tillsammans och vi känner oss delaktiga som ger jublet och kramarna.
 
Ledarskap & kommunikation
Kommunikation är ledarens verktyg i rollen som ledare, chef och coach. Den första och viktigaste uppgiften är att tydligt definiera ett mål som engagerar. Personer vill bli ledda och ha ett tydligt mål. Utan mål blir vi desillusionerade och kan heller inte göra en plan (strategi) för hur vi skall ta oss till målet. Effekten av detta blir ineffektivitet och stress. Ju tydligare och enklare ett mål är kommunicerat desto lättare att skapa engagemang och lust att nå det. Som kommunikatörer är sedan vår roll att skapa tydliga associationer, lust att nå målet och olust att inte nå det.
 
Hur gör de bästa?
Om vi vänder blicken mot några av världens mest framgångsrika entreprenörer och företag finner vi speciella beteendemönster.  De kan heta såväl Richard Branson, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Ingvar Kamprad, Sam Walton, Niklas Zennström som Cristina Stenbeck och dessa lyckas alla kombinera det logiska och strukturella med att uppmuntra fantasi, intuition, mod och viljan att vara oregelbunden och se helheter. Detta gör att de skapar en känsla och delaktighet som gör dem och organisationen de har runt sig mer kreativ och lösningsorienterad. De lyckas helt enkelt få vänster (logik) och höger (känsla) hjärnhalva att samverka genom sitt beteende vilket ger effekt och unikitet.
 
Ett framgångsrikt ledarskap baseras på ett antal gemensamma nämnare från världens bästa ledare. De…

…har integritet
 
…sätter tydliga mål
 
…kommunicerar EN vision – tydligt.
 
…föregår med gott exempel
 
…förväntar sig det bästa från sitt TEAM
 
…uppmuntrar
 
…stöttar
 
…känner igen ett bra utfört arbete och bra folk.
 
…ger stimulerande arbetsuppgifter
 
…hjälper individer att se bortom egenintressen och fokusera mer på TEAMet
 
…inspirerar
 
Receptet för framgång finner vi alltså hos dem som bekvämt rör sig mellan områdena och i gränslandet mellan affär, beteende och kommunikation. Vi visar dig gärna hur du kan arbeta med varje punkt i uppställningen för att få effekt och utväxling på ditt ledarskap i din organisation.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Läs artikeln i sin helhet på leverage.se där du även kan ladda ner den som .pdf (öppnas i ett nytt fönster).

Se filmen om leverage (öppnas i ett nytt fönster)

Niklas Forser | VD & Grundare
niklas@leverage.se
www.leverage.se

leverage är managmentkonsulter och företagscoacher inom affär, kommunikation och beteende. Vi skapar effekt som ger resultat. I varje företag och hos varje individ finns outnyttjad potential. Genom att förenkla, förtydliga och förstärka kommunikationen i ett företag arbetar vi smartare, blir mer effektiva och mår bättre. Allt detta leder till bättre resultat. Vi hjälper er gärna med facilitering, inspiration, kreativitet, affärsutveckling och lönsamhet.