Unlimited Travel Group

Världens Resor först ut att klimatkompensera för alla långflyg

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 09:00 CET

Reseföretaget Världens Resor gör en satsning på ett mer hållbart resande i samarbete med Husstainability och South Pole. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan, utbilda personal och ledning i hållbarhet, och inte minst att engagera resenärerna.

Det nya initiativet har sin grund i en utbildning som genomfördes av alla vd:ar i koncernen Unlimited Travel Group förra året. Världens Resors egen hållbarhetsresa innefattar utbildning av personal och ledning i hur affärsverksamheter påverkar natur och klimat och hur klimatpåverkan kan minskas. Fokus ligger även på att bidra till diskussionen kring hållbart resande, öka transparensen i verksamheten och förtydliga budskapet till omvärlden.

Världens Resor är även först i resebranschen att genom kvalitetsmärkta projekt klimatkompensera för alla sina resenärers flygresor från och till Sverige. Detta görs med hjälp av South Pole, världens största utvecklare av klimatprojekt.

– Vi har som researrangör från början arbetat med största omtanke om våra resmål, men gör nu en uppväxling och investerar i hållbart resande genom att genomlysa och förbättra hela vår verksamhet för att minska inverkan på miljö och klimat. Vi är inte störst men då är det desto viktigare att vara offensiv och visa ett stort ansvar för våra resmål. Att vi är först ut som svensk researrangör att klimatkompensera alla våra resenärers långflyg är vi oerhört stolta över, och vi hoppas att andra bolag tar efter och inte minst att våra resenärer uppskattar detta, säger Lottie Sundelöf, vd för Världens Resor.

Det finns ett positivt momentum sedan Parisavtalet 2015 när det gäller medvetenheten i klimatfrågan hos alla typer av konsumenter, så även resenärer. Nu är det upp till resebranschen att tillhandahålla lösningar som tilltalar denna växande grupp medvetna resenärer. Och utvecklingen går snabbt.

– Jag gläds mycket åt att Världens Resor har tagit detta steg och visar vägen för resten av resebranschen. Genom denna ambitiösa satsning går de i bräschen för hållbart resande och visar att det går att driva en framgångsrik affärsverksamhet och samtidigt vara så varsam som möjligt mot planeten och sina resmål, anser Erik Huss, vd för Husstainability.

I Världens Resors investering ingår:

  • Analys (Sustainable Sanity Check) för hela verksamheten och åtgärdsplan som innefattar ökat ansvar inom miljöområdet, som vardagen på kontoret, gällande inköp, förbrukning av el, sopsortering, egna och inhyrda transporter m.m.
  • Utbildning av personal och ledning i hållbar affärsutveckling.
  • Klimatkompensation till 100 % för alla resenärers flygresor från och till Sverige. Investering i klimatprojekt genom South Pole.
  • Att tydligt kommunicera dessa förbättringar till resenärer och omvärlden.

Samarbetet påbörjades under januari 2018.

Läs mer om Världens Resors hållbarhetsarbete: https://www.varldensresor.se/hallbarhet

Kontaktpersoner
Lottie Sundelöf, vd, Världens Resor, 073-506 58 18, lottie@varldensresor.se
Joacim Ericson, delägare, Världens Resor, 070-273 91 20 joacim@varldensresor.se
Erik Huss, vd, Husstainability, 0725-66 15 70, erik@husstainability.se

Om Världens Resor
Världens Resor grundades 2003. Lusten till resandet och nyfikenhet på nya kulturer och platser förde företagets tre grundare samman som fram till idag arbetar efter mottot att skapa roliga resor som de själva vill göra. Bolaget har tretton medarbetare på kontoret och ca 50 färdledare med samma mål men med vitt spridda erfarenheter och kunskap från världens alla hörn. Världens Resor ingår i Unlimited Travel Group. www.varldensresor.se

Om Husstainability
Husstainability grundades 2016 och erbjuder utbildningar, workshops, insikter, inspiration och PR-rådgivning om hur företag och organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen – inte emot. Vinsten blir ett starkare varumärke, högre förtroende på marknaden och mer motiverade medarbetare. www.husstainability.se

Om South Pole
South Pole Group grundades 2006 med erfarenheter från Myclimate, Världsbanken, UNFCCC och McKinsey & Co. De är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen. www.southpole.com

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de 13 bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.