Naturskyddsföreningen

Världens största slåttergille hålls den 1 augusti

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 09:23 CEST

Trots ökade ambitioner för att bevara den svenska ängen finns nya hot. Tolv procent av våra svenska ängar riskerar att gå förlorade i och med ett nytt regeringsförslag om att införa en arealgräns för att söka EU-medel. Ängens dag, den 1 augusti, firar Naturskyddsföreningen med världens största slåttergille. Kom och njut av det vackra landskapet och hjälp oss rädda ängarna!

En lista på tid och plats för aktiviteterna finns på:
http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/Aktiviteter/angens-dag/

Biologisk mångfald är hotad - särskilt ängen som har minskat dramatiskt i hela landet under 1900-talet. Numera återstår bara små fragment av dessa en gång så vanliga naturtyper. I början av 1900-talet fanns runt en miljon ängar. Hundra år senare var några tusen hektar kvar. Tack vare ideella krafter och engagerade lantbrukare är nu ängsarealen ca 8 000 ha.

Jordbruksverket har nyligen analyserat ängens utveckling och rapporten säger tydligt att politiska och ekonomiska styrmedel är avgörande för ängsmarkens överlevnad. Samtidigt ligger ett förslag från jordbruksdepartementet att endast gårdar över 4 ha (dvs. 8 fotbollsplaner, genomsnittsängen är på 1,5 ha) ska kunna få ersättning. Enligt deras egen analys kommer då 12 procent av ängen att mista sin ersättning. Naturskyddsföreningen anser att det snarast möjligt måste hittas andra lösningar för att bibehålla och öka arealerna.

- Vi samlas för att manifestera en svensk naturmiljö som betyder mycket för den biologiska mångfalden i Sverige, man kan säga att vi slåss för ängens överlevnad. Mångfalden behövs också för att klarar av klimatförändringar, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige och så mycket som 40 arter kan finnas på en kvadratmeter. Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år under Ängens dag samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet för att göra en praktisk naturvårdsinsats genom att slå och hålla ängsmarken öppen. På många håll är slåttern en familjefest med mat, dryck och musik.

- Hälften av de hotade arterna i Sverige finns i odlingslandskapet. Om denna artrikedom ska få finnas kvar krävs det att marken fortsätter att skötas och att spåren av det äldre landskapet - stenmurar, åkerholmar, öppna diken, ängar och hagar - bevaras och sköts, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Vi kan alla vara med och slå ett slag för mångfalden genom att komma på Ängens Dag. Naturskyddsföreningen har tagit fram ett gratis faktahäfte för hur man sköter en äng och även en fröpåse till dem som vill anlägga en rabatt med värdefulla blommor för pollinerare som fungerar som en "humlebar".

För uppgifter om tid och plats för aktiviteter se:
http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/Aktiviteter/angens-dag/
eller kontakta Naturskyddsföreningen i ditt län:
http://www.naturskyddsforeningen.se/kontakt/kretsar-och-lansforbund/

För mer fakta:http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/jordbrukets-miljopaverkan/angar/

För frågor kontakta:Svante Axelsson, generalsekreterare 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Emelie Hansson, jordbrukshandläggare 070-611 65 33 emelie.hansson@naturskyddsforeningen.se

Presskontakt se
www.naturskyddsforeningen.se/press


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00