TEBAB

Världens största Textilmaskinsmässan - ITMA Barcelona 2011

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:57 CET

Via www.itma.com återfinns anmälningshandlingar till ITMA Barcelona 2011.

Den världsledande textilmaskinsmässan ITMA genomförs vart fjärde år i Europa. Mellan den 22-29 september 2011 är det dags att för första gången arrangera mässan i Barcelona, Spanien. Mässan debuterade 1951 i Lille, 2011 års mässa markerar således 60-årsdagen av ITMA. Mässans paroll "Master the Art of Innovation" understryker mässägaren Cematex åtagande att stödja textilindustrins innovationer och möta utmaningar som globalisering och hållbarhet. Evenemanget erbjuder tillverkarna en viktig plattform för att bibehålla industrin fokuserad och konkurrenskraftig.

Mässan kommer att arrangeras i Fira de Barcelona Gran Vía, en modern mässa på över 240 000 kvm fördelade på åtta sammanlänkade utställningshallar. Mässan är lättillgänglig, belägen bara minuter från stadens centrum och ca 10 kilometer från Barcelonas internationella flygplats.

ITMA:s mål är att visa hela industrins värdekedja, allt från spinning till klädtillverkning, textilproduktion, teknisk textil, logistik och distribution. Med anledning av detta har omfattningen av mässans produktindex utvidgats och uppdelningen mellan vissa produktgrupper tydliggjorts.

Ett utökat samarbete med ledande textilmaskinsföreningar världen över har genomförts inför 2011 års mässa. Samarbetsavtal har slutits med föreningar från exempelvis USA, Kina, Japan, Korea och Taiwan.

Senast ITMA Europa genomfördes var i München år 2007. Detta år deltog över 1 300 utställare från 41 länder, över 130 000 personer från 151 olika länder besökte mässan. Den totala utställningsytan uppgick till över 110 000 kvm. 2011 års mässa förväntas nå motsvarande mängd företag och personer. För att ansöka om plats på mässan vänligen gå in på www.itma.com. För att garantera plats måste anmälningshandlingarna måste vara TMAS (Föreningen Svenska Textilmaskinsleverantörer) tillhanda senast den 31 maj 2010.

Sista anmälningsdag är den 31 maj 2010. Skicka anmälningshandlingarna till:
TMAS
Box 5510
114 85 Stockholm

Gemensamt utställande
Det finns möjlighet att ställa ut gemensamt med andra svenska företag, en förutsättning för detta är att företagen tillverkar samma kategorier av maskiner (se vidare i ”Index of Products”).

Är ni intresserade av att ställa ut gemensamt med andra företag ber vi er kontakta kansliet för vidare information. Anmälan om gemensamt utställande måste vara kansliet tillhanda senast den 31 maj 2010. 

Monterhyra
Grundhyran för en monterplats är 200 Euro (plus spansk moms) per kvm. Minsta tillåtna monter på ITMA är 15 kvm för företag och 9 kvm för tidskrifter, universitet och högskolor.

Depositionsavgift
ITMA:s organisatör kommer att fakturera en första betalning (depositionsavgift) efter att de erhållit ansökningshandlingarna till mässan. Depositionsavgiften uppgår till 20 % av monterhyran, dvs 40 Euro plus moms per kvm.  Avgiften skall vara betald senast 7 dagar efter faktureringsdatumet.

Depositionsavgiften dras av vid slutfaktureringen av mässdeltagandet.

Om TMAS
TMAS (Föreningen Svenska Textilmaskinsleverantörer) är en av de nio nationella organisationer som tillsammans bildar mässans ägare Cematex (Europeiska kommittén för Textilmaskinstillverkare). TMAS ansvarar för hanteringen av de svenska företagens anmälningar till mässan. TMAS har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper, ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen.

Önskemål om placering
Ange redan nu speciella önskemål om hur Ni vill bli placerade i förhållande till andra utställare. Som medarrangör har TMAS möjlighet att påverka monterplaceringarna.

Mer information finns att hitta under www.itma.com.

Om Ni har frågor är Ni välkomna att kontakta oss så kommer vi göra vårt bästa för att ge Er all den service ni behöver!

Med vänliga hälsningar
TMAS
Elin Lydahl

TMAS - (Textile Machinery Association of Sweden) är en av nio medlemsnationer av Cematex, ägare och ansvarig för ITMA och ITMA Asia. TMAS har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.