Sida

Världens viktigaste koleraforskning rankad – svenskstödd forskning på topp-tio-listan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:24 CET

Nyhetsbyrån Thomson Reuters rankar de viktigaste forskningsinstituten som bidragit till koleraforskningen de senaste tio åren. Sidastödda International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDDR,B) ligger på fjärde plats på listan och professor Jan Holmgrens forskningsgrupp på Göteborgs Universitet, som också fått Sidafinansiering till sin koleraforskning, hamnar på femteplatsen.

- Kolera har varit på nyhetsagendan den senaste tiden, då världens blickar riktats mot smittspridningen i det redan hårt jordbävningsdrabbade Haiti. Forskning kring denna sjukdom räddar liv och leder till stora samhällsekonomiska vinster i fattiga länder. Vi är stolta över att svenskstödd forskning – i Göteborg och i Dhaka – lett till stora framsteg, säger Hannah Akuffo, tf chef för Sidas forskningssamarbete.

Av de 32 forskningsinstitut som Thompson Reuters ScienceWatch listar är 19 baserade i USA och Harvards universitet toppar rankningen. De andra representerade länderna är Danmark, England, Frankrike, Indien, Japan, Korea, Sverige och Tyskland. Bangladesh representerar det enda utvecklingslandet på listan.´

Forskning kring sjukdomen och smittspridningen är livsviktig och Jan Holmgrens team har bland annat kunnat utveckla ett av två existerande koleravaccin i världen. Forskningsteamet har fått Sidastöd för sitt forskningsprogram kring utvecklingsländer och infektionssjukdomar sedan 80-talet. Sida har även stött utbildning av forskare som deltar i bilaterala forskningsprogram. Jan Holmgren är också medlem i Sidas forskningsråd.

ICDDDR,B är ett internationellt center för forskning kring diarrésjukdomar. Forskarna i Dhaka genomför livräddande forskning kring några av världens största hälsorisker, bland annat för att minska barnadödlighet och studier kring hiv/aids. Centret öppnade 1978 och Sverige har stött dess arbete sedan 1981. Nuvarande stöd sträcker sig mellan 2008 och 2011 och uppgår till totalt 48 miljoner kronor för den perioden.

Enligt världshälsoorganisationen WHO smittas varje år tre till fem miljoner människor av kolera och 100 000-120 000 människor dör, världen över.

De tio viktigaste institutionerna för koleraforskning:

  1. Harvard University
  2. University of Maryland
  3. Tufts University
  4. International Centre for Diarrhoeal Disease Research - Bangladesh
  5. Gothenburg University
  6. Johns Hopkins University
  7. Princeton University
  8. Institut Pasteur
  9. University of Alabama
  10. University of California - San Francisco

Läs mer på Thomson Reuters ScienceWatch hemsida
För mer information: kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se, eller telefon 08-6985555


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se