RFSL

Världsaidsdagen 2013: den nya kunskapen måste få politiska konsekvenser

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2013 14:24 CET

Idag på Världsaidsdagen uppmanar RFSL återigen regeringen att göra en översyn av smittskyddslagen – en översyn som resulterar i en lagtext som är anpassad till det nya kunskapsläget inom forskningen och bidrar till att öka kunskapen hos allmänheten. Informationsplikten för människor som lever med hiv måste tas bort.

Vi uppmanar också smittskyddsläkare att snarast se över de förhållningsregler deras patienter som lever med hiv fått och anpassa dem till det nya kunskapsläget: som Smittskyddsinstitutet den 21 oktober klargjorde i sitt kunskapsdokument ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” är risken att överföra viruset ”minimal” om behandlingen är välfungerande och kondom används. Som Socialstyrelsen samma dag förtydligade innebär detta att de flesta personer som lever med hiv idag och har en välfungerande behandling inte behöver delges någon informationsplikt.

- RFSL har alltid ansett att informationsplikten bidrar till att försämra det hivpreventiva budskapet, eftersom det skickar signalen att bara de som är medvetna om att de lever med hiv har ansvar för att viruset inte fortsätter att spridas. I det nya läge vi nu befinner oss i, i och med den nya kunskapen från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsens förtydligande, är det centralt att budskapet till allmänheten måste vara entydigt och klart och att alla de förhållningsregler som ges är konsekventa och lika för alla, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

Informationsplikten bidrar också till den fortsatta stigmatiseringen av människor som lever med hiv, genom att bidra till att fortsätta sprida tron att risken för att viruset överförs från en person som är medveten om sin status och därmed medicinerar är stor. Detta har resulterat i att många hivnegativa personer inte kan tänka sig att ha sex med en person som lever med hiv. Det här beror på okunskap och det är dags för en förändring nu.

RFSL och RFSL Ungdoms kampanj under 2013 års World Aids Day fokuserar på den sexuella glädjen. Vi måste sluta låta hiv vara något som hindrar oss från att ligga med varandra när vi har lust.

Oavsett hur du gillar att ligga. Oavsett din och dina sexpartners hivstatus. Och oavsett med vem eller vilka du gillar att ligga. Kondom gör det möjligt att ligga utan att bekymra dig för hiv.

Lär mer om vårt hivpreventive arbete på: http://www.rfsl.se/halsa/


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se