Karlskrona kommun

Världsarvs- och kulturstipendium

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 18:18 CEST

Örlogsstaden Karlskrona upptogs under 1998 som det 560:e objektet på Unesco:s lista över världsarv. Detta kan ses som ett erkännande av generationers insikt och arbete för att bevara, vårda och utveckla vår stads gemensamma historia.

Världsarvsstipendium
För att ytterligare förstärka och utveckla denna genuina tradition i kommande generationer har Karlskrona kommun beslutat att under 10 år årligen utdela världsarvsstipendier på 100.000 kronor. Utdelningen sker i december i år och delas då ut för femte gången.

Inriktningen med stipendierna skall vara att fördjupa kunskap och insikter bland Karlskronas barn och ungdomar kring just Örlogsstaden Karlskrona. Karlskrona kommuns kulturnämnd bedömer inlämnade ansökningar. Det årliga beloppet kan delas mellan olika stipendiater.

Stipendium kan utdelas:
1. för projektarbete eller studieresor med direkt anknytning till Örlogsstaden Karlskrona eller Unesco:s världsarvskonvention;
2. till personer eller organisationer som på olika sätt befrämjat världsarvet Karlskrona eller Unesco:s världsarvskonvention.

Lämna in ansökan eller förslag på någon eller några som motsvarar ovanstående!

För information, kontakta:
Ivar Wenster, tfn 0455-30 35 70.

Kulturstipendium
Stipendierna kan sökas av kulturarbetare som är skrivna i eller har annan anknytning till Karlskrona.

För mer information, kontakta:
Annika Eklund, tfn 0455-30 34 38.

Här kan du hämta kulturstipendieblanketten>>

Ansökan och förslag till kulturpristagare ska inlämnas enligt nedan datum och adress.

Ansökan inlämnas senast den 28 oktober 2004.

E-post: kulturforvaltningen@karlskrona.se

Ansökan ställes till
Karlskrona kommun
Kulturförvaltningen
371 83 KARLSKRONA