Lärarfortbildning AB

Världsberömde skolforskaren John Hattie kommer till Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 07:22 CEST

Lärarens pedagogiska skicklighet är helt avgörande för elevernas resultat. Det visar professor John Hatties unika studie över vad det är som gör att eleverna utvecklas och når måluppfyllelse.

Studien är världens största i sitt slag och visar vad det är som påverkar elevernas studieresultat. Den baserar sig på femton års arbete och är en metastudie av 800 metastudier. Sammantaget handlar det om ca 50 000 undersökningar och över 80 miljoner elever. Målsättningen är att förstå och kunna förklara vad det är som är centralt för elevernas inlärning och resultat i skolan. Och omsätta den kunskapen praktiskt i klassrummet.

Visible Learning i praktiken
Resultatet av studien finns sammanställt i boken ”Visible Learning”. Studien har fått ett stort inflytande på skolutvecklingsfrågor, inte bara i Sverige utan över hela världen. Den 23 november 2012 kommer John Hattie till Stockholm för att prata om synligt lärande och skolutveckling. Det sker under en konferens på uppdrag av Lärarfortbildning AB och JN Partnership.

Framgångsrik skolutveckling baserar sig på aktuell forskning
Professor John Hatties forskning visar att duktiga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas utveckling och skolresultat. Ett lands utbildningssystem är inte bättre än sin viktigaste beståndsdel – lärarna. Därför är lärarnas egen kompetensutveckling avgörande för elevernas resultat. Framgångsrik skolutveckling bygger på att lärarna fortbildar sig, att skolan har verktyg för målstyrning och att uppföljning, utvärdering, dokumentation och kommunikation fungerar.

Lärarkompetens är inte bara en god förmåga att undervisa, utan också insikt om sin egen kunskap och sitt eget lärande. Det är lärarens kritiska förhållningssätt i kombination med yrkeskompetens och pedagogisk skicklighet som blir den avgörande skillnaden för elevernas framgång.

Professor John Hattie har varit professor i pedagogik och är chef för Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne i Australien.

För mer information, kontakta Lärarfortbildning AB:

Ulrica Heinrici - Projektledare
Tel: 08-737 67 45
Mail: ulrica.heinrici@lararfortbildning.se

www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB arbetar sedan 1989 med kvalificerad utbildning baserad på aktuell forskning och praktisk erfarenhet. Målet är att möta lärares och skolledares behov av kompetensutveckling för att nå utveckling och resultat. Våra kärnområden är kvalitetsutveckling och pedagogisk bedömning, professionen och samarbetet, normer och värden samt pedagogik och lärande. Inom dessa erbjuder vi aktuell och angelägen fortbildning i olika former för både individer och grupper över hela landet.