Nationella Diabetesteamet, NDT

Världsdiabetesdagen: Fem gånger fler dör i diabetes än i trafiken

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:49 CET

I det pressmeddelande som Nationella diabetesteamet skickade ut i morse, var det svårt att hitta Diabetestestet för allmänheten:  ”testa din risk för diabetes”. Testet finns på: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/12/BD/1E/wkr0006.pdf samt även filmen med intervjuer med delar av Nationella Diabetesteamet: http://www.cisionwire.se/nationella-diabetesteamet/video/varldsdiabetesdagen

Det behövs en folkhälsokampanj i Sverige om diabetes, vad sjukdomen innebär och hur den kan förebyggas.

– Tyvärr kan vi dagligen i den praktiska verksamheten på sjukhuskliniker och vårdcentraler konstatera att diabetespatienterna blir allt yngre, vi ser betydligt fler 40-åringar idag. Patienterna är också tyngre. 8 av 10 vuxna som fått diagnos typ 2-diabetes har fetma eller övervikt och andelen med svåra viktproblem ökar för varje år, säger professor Mona Landin-Olsson, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och ordförande i Svensk Förening för Diabetologi.

I Sverige finns 365 000 personer med diabetes. Lika många beräknas ha sjukdomen utan att veta om det, enligt Socialstyrelsen. Bland barn är det dubbelt så många som i dag insjuknar i diabetes, helt övervägande typ 1, jämfört med för 25 år sedan.

I ett brev till generaldirektörerna Inger Andersson, Livsmedelsverket, och Sarah Wamala, Statens folkhälsoinstitut, uppmanar Nationella Diabetesteamet, NDT, att diabetesinformation mot allmänheten sätts i fokus under hela 2011 i en bred nationell folkhälsokampanj.

– En kampanj mot allmänheten skulle komplettera de nationella riktlinjer som nästa år ges ut av Socialstyrelsen. Riktlinjerna anger hur vården på ett professionellt och vetenskapligt belagt sätt ska stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och att röra på sig för att inte drabbas av t ex diabetes, säger Margareta Nilsson, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

– Ofta möter vi patienter som vädjar om handfasta råd och vägledning i fråga om kost och livsstil, men som inte hittar bra källor att gå till utan har sökt sig till mer eller mindre seriösa kost- och bantningstips på nätet, konstaterar dietist Gunilla Willsteen från Dietisternas Riksförbund och verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Under Världsdiabetesdagen den 14 november kraftsamlar organisationer i Sverige och övriga världen

Frågor och kontakt:

Förbundsordförande Margareta Nilsson, Svenska Diabetesförbundet: 0709-94 53 45.

Professor Mona Landin-Olsson, Svensk Förening för Diabetologi: 0707-19 52 64.

Barndiabetesläkare Svante Norgren, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes: 0736 99 42 93.

Diabetessjuksköterska Mona Andersson, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård:

0703-11 55 85.

Dietist Gunilla Willsteen, Dietisternas Riksförbund: 0705-26 15 02.

Pressansvariga: Lena Bergling, 0702-34 51 58, Annika Eliasson, 0702-35 43 35.

Kortfakta diabetes:

  • Varje dag dör det i Sverige fem personer som en direkt följd av sin diabetessjukdom. Det är detsamma som 1 900 per år eller fem gånger så många som årligen omkommer i trafiken.
  • 365 000 svenskar har diabetes, 85-90 procent har typ 2 diabetes. Ungefär lika många har, enligt Socialstyrelsen, diabetes utan att veta om det. Det betyder att mer än en halv miljon människor har en sjukdom som ur riskhänseende ska jämföras med att ha haft en hjärtinfarkt.
  • Bland barnen är det dubbelt så många som i dag insjuknar i diabetes, helt övervägande typ 1, jämfört med för 25 år sedan.
  • 8 av 10 vuxna som fått diagnos typ 2 diabetes har fetma eller övervikt, andelen med svåra viktproblem ökar för varje år, visar det Nationella Diabetes Registret, NDR.

Nationella diabetesteamet, NDT, är en sammanslutning av flera organisationer: Svenska Diabetesförbundet, läkarorganisationen Svensk Förening för Diabetologi, barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård samt Dietisternas Riksförbund.