RISE Research Institutes of Sweden AB

Världskonferens om framtidens vatten

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 07:45 CEST

När städer runt om i världen ställs inför stora utmaningar, inom bland annat vattenförsörjning och skydd mot översvämningar till följd av klimatförändringarna är det viktigare än någonsin att VA-professionella och planerare arbetar tillsammans.

– Vi måste också öka medvetenheten så att vatten används på ett ansvarsfullt och uthålligt sätt samt utveckla hållbara lösningar som tar hänsyn till synergierna mellan vatten, energi, avfall, matproduktion för att skapa städer med bästa livskvalité, säger Magnus Arnell på SP.

Vatten är en stor tillgång i städer och gör dem attraktiva. Det påverkar hur vi kan och bör utveckla våra städer, och stadsplanering kan möjliggöra för en hållbar vattenhantering.

Nu följer Göteborg stad, tillsammans med International Water Association och SP, upp den lyckade konferensen ”Vattnet i den hållbara staden 2014” med en internationell konferens i juni 2017, Embrace the Water – a Cities of the Futures conference. Konferensen kommer att vara en multidisciplinär arena för att dela med sig och lära om möjligheter som utvecklas ur den snabba förändringen inom resurshantering.
– Traditionella paradigm inom planering och VA har spelat ut sin roll. Hållbarhet, resilies och effektivitet driver på för alternativa lösningar vilket kräver transdisciplinär samverkan, säger Magnus Arnell.

Kontakt:

Magnus Arnell, projektledare SP
010 – 516 63 33
magnus.arnell@sp.se

Fakta:

Fram till den 19e november välkomnas konferensbidrag på något av konferensens teman. Se konferenshemsidan för mer information, www.embracethewater2017.com.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise