Business Region Göteborg

Världskonferensen Truck & Bus World Forum i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 15:14 CET

Den 6 – 7 december sammanstrålar några av världens främsta aktörer inom den tunga fordonsindustrin i Göteborg för konferensen Truck & Bus World Forum. Syftet är att fortsätta byggandet av en internationell mötesplats där strategiska branschfrågor kan diskuteras på en global nivå. På plats för att föreläsa finns bland annat Leif Johansson, AB Volvo, Leif Östling, Scania och Bo Andersson, GAZ.

 Truck & Bus World Forum anordnas växelvis i Lyon respektive Göteborg och årets konferens är den fjärde i ordningen. Ansvarig för arrangemanget är Automotive Sweden*. Under rubriken ”Can we have it all?” kommer såväl mobilitet och utveckling som miljömässig hållbarhet att diskuteras.

 De senaste åren har det dessutom skett en stor förändring inom industrin i och med att Asien har blivit en allt viktigare kontinent att räkna med. Dag två diskuteras därför huruvida fordonsbranschen arbetar åt samma håll och frågan ”måste alla kontinenter begå samma misstag – eller kan vi lära oss från det förflutna” tas upp.

- Vi kan inte begära att tillväxtmarknaderna omedelbart skall komma till samma miljö- och säkerhetsnivå som Nordamerika och EU befinner sig på, men vi kan lära av varandra och överbrygga misstagen på ett smidigare sätt genom att samarbeta internationellt, säger Malin Norén, affärsområdeschef för Automotive Sweden. Förra konferensen hade vi personer från 14 länder representerade så det finns goda möjligheter till globalt erfarenhetsutbyte, sammanfattar hon.

 Mer information:

Kontakta Malin Norén, affärsområdeschef för Automotive Sweden, på 031-615617  eller läs mer på www.tnbworldforum.com.

 * Automotive Sweden är en oberoende organisation utan vinstsyften. Vi sprider kunskap om den svenska fordonsbranschen till nationella och internationella aktörer samt stimulerar till samarbeten. Våra insatser ska bidra till en fordonsbransch i tillväxt. Business Region Göteborg är verksamhetsledare för Automotive Sweden.

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.