Landstinget Halland

Världsledande forskare på seminarium om munhålecancer

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:58 CEST

Fredagen den 7 maj bjuder specialisttandvården och öron-, näs- och halskliniken vid Länssjukhuset i Halmstad in till ett seminarium om tidig diagnostik av cancer i munhålan.
– Vi har cirka 400 fall av munhålecancer i Sverige varje år, säger övertandläkare Tony Axell, men det har inte hänt mycket de senaste 25 åren när det gäller utveckling och värdering av diagnostik och behandling. Med det här seminariet sammanför vi tre världsauktoriteter som förmedlar ny kunskap på området.

Cancer i munhålan är världens sjätte största cancerform, med stor utbredning i u-länderna, medan den inte är så uppmärksammad i Sverige. Cancer i munhålan kan orsakas av tobak och alkohol, och omfatta allt från spottkörteltumörer till maligna melanom. Fortfarande behövs mer forskning på området och bättre kunskap hos alla som möter patienter.

– Vi vill öka intresset och kunskapen kring cancer i munhålan, så att alla som möter patienter blir bättre på att upptäcka cancer i munhålan tidigt, säger Tony Axell. Det gäller inte bara specialister, utan framför allt de allmänpraktiserande tandläkarna och tandhygienisterna, liksom primärvårdens läkare. Det leder också till att vi kan sätta in behandlingar tidigt, med bättre resultat som följd.


De tre forskare som kommer att medverka vid seminariet är: Newell Johnson, Guy's, King's and St. Thomas' Dental Institute of King's College London, världsledande epidemiolog när det gäller cancer i munhålan

Isaäc van der Waal, chef för käkkirurgiska kliniken på Free University i Amsterdam, expert på behandling av förstadier till cancer, cancer och tumörer i munhålan

Docent Gunilla Andersson, MAS och tandläkarhögskolan, Malmö, expert på snusförändringar

Totalt kommer närmare 150 läkare och tandläkare från södra och västra Sverige, framför allt käkkirurger, hudläkare, patologer och öron-, näs- och halsläkare, oralmedicinare, sjukhustandläkare. Ämnet är tidig diagnostik och behandling av munhålecancer.

Specialisttandvården är en klinik med många internationella kontakter. Många utländska tandläkare och annan tandvårdspersonal kommer hit för kortare eller längre utbildningar och seminarier. Fredagens seminarium är tänkt att bli det första i en årlig tradition av större internationella seminarier.

Tid: Fredagen den 7 maj, klockan 9:00-ca 16:00


Plats: Hotell Tylösand, Halmstad

Massmedier är välkomna att bevaka seminariet. För utförligt program, se nedan.


8:00-9:00 Kaffe


9:00-9:30 Introduktion: Programgenomgång, Tony Axell

Introduktion – kliniska aspekter, G. Andersson


9:30-11:00 Epidemiologi – munhålecancer och förändringar som kan vara förstadium till cancer, N. Johnsson


11:00-11:45 Snusrelaterade förändringar, G. Andersson


11:45-13:45 Lunch


13:45-15:15 Diagnos och behandling vid munhålecancer och förändringar som kan vara förstadium till cancer, I. van der Waal


15:15-15:45 Testmetoder och screening vid munhålecancer och förändringar som kan vara förstadium till cancer, N. Johnsson


15:45- Diskussion


OBS! Alla föreläsningar hålls på engelska.


För mer information:

Tony Axell, övertandläkare, tfn 035-13 40 00