Primelog Software AB

Världsledande Getinge väljer UnitedLog för att bygga globalt kontrolltorn

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 14:00 CEST

Medicinteknikföretaget Getinge består av de tre affärsområdena Medical Systems (kirurgi och intensivvård), Infection Control (desinficering och sterilisering) samt Extended Care (vårdergonomi). Koncernen är marknadsledande inom huvuddelen av dess produktsortiment, omsätter drygt 22 miljarder SEK och antalet anställda uppgick år 2010 till 12 146.

Getinge Infection Control jobbar med lösningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta inom hälso- och sjukvård samt farmaceutisk industri. Kunderna består av bland annat sterilcentraler, vårdcentraler och äldrevården såväl som forskningslaboratorier och farmaceutisk industri. Produkterna marknadsförs under varumärkena Getinge och Lancer. 

Affärsområdet har valt UnitedLog som samarbetspartner för att utveckla styrning och kontroll av det globala logistikflödet genom att öka visibiliteten i varu-, informations-, och finansiella flödena. Samarbetsprojektet blir en viktig del av Getinges pågående konsoliderings- och standardiseringsarbete.

”UnitedLog’s platform uppfyller alla våra krav med att få ökad kontroll, styrning, visibilitet och uppföljning av vår globala Supply Chain vilket gör att valet av UnitedLog som partner i detta arbete känns helt rätt.” säger Henrik Larsson som är Global Logistics Manager på Getinge Infection Control AB.

”Vi är mycket glada och stolta över att få samarbeta med ett framåtblickande företag som Getinge, och vi ser fram emot att få vara en del i Getinges utveckling för ökad global konkurrenskraft.” säger Johan Westerberg, kundansvarig på UnitedLog.

UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet.  

Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara Primelog är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher,  har valt oss som leverantör.

UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Mer information finns på www.unitedlog.se