Lunds universitet

Världsledande klimatforskare samlas i Lund

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:22 CEST

Hur ser klimatförändringar ut i olika delar av världen och vilka effekter kan vi förvänta oss? Den 4-8 maj samlas forskare från ett 40-tal länder i en vetenskaplig workshop om regionala klimatberäkningar. Mötet hålls vid Lunds universitet.

Samtidigt som en ny internationell klimatkonvention ska förhandlas fram på politisk nivå utvecklar forskarvärlden nästa generation klimatmodeller. Modellerna ska kunna leverera underlag både för framtida anpassningsarbete och till IPCC:s kommande utvärdering.

FN:s internationella klimatpanel IPCC utpekade i sin senaste utvärdering att ett viktigt arbetsområde är att åstadkomma geografiskt mer detaljerade klimatscenarier. Erfarenheterna visade att det behövs regionala scenarier för att studera effekter av ett framtida klimat. De globala beräkningar som tidigare utvärderats inom IPCC har inte tillräckligt hög upplösning för att alltid kunna användas på ett bra sätt.

- Regionala klimatmodeller utvecklas alltmer som verktyg för att kvantifiera regionala effekter av en global uppvärmning. Med den internationella samordning som nu byggs upp blir det en spännande utmaning att modellera det regionala klimatet överallt i världen, säger Lars Bärring, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI, och docent vid Lunds universitet.

Ett stort antal världsledande klimatforskare samlas nu vid den vetenskapliga workshopen "21st Century Challenges in Regional Climate Modelling", som hålls vid Lunds universitet 4-8 maj. Under mötet kommer de senaste årens utveckling att presenteras samtidigt som framtida utmaningar diskuteras. Mötet tar upp ett brett spektrum av frågor inom regional klimatmodellering, från grundforskning till effektstudier.

De största centren för regionala klimatberäkningar världen över kommer att finnas representerade. Totalt deltar forskare från drygt 40 länder, exempelvis Sydafrika, Elfenbenskusten, Iran, Indien, Argentina. Mötet inleds på måndagen, och under tisdagen hålls flera olika arbetsmöten enbart för inbjudna. Onsdag till fredag kommer en rad nya forskningsresultat att presenteras.

Arrangörer till workshopen är bland andra SMHI, Lunds universitet, FN:s meteorologiska fackorgan WMO, FN:s klimatforskningsprogram WCRP.

För ytterligare upplysningar:
Lars Bärring, klimatforskare Rossby Centre, SMHI, och docent vid Lunds universitet
011-495 86 04, lars.barring@smhi.se

Lena Björk Blixt