Consilium AB

Världsledande kryssningsföretag beställer kombinationslogg från Consilium

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 12:29 CET

Marinelektronikföretaget Consilium har fått den första ordern på sin
nyutvecklade kombinationslogg SAL T3, som presenterades för första gången
vid en internationell marinmässa i Korea den 21 oktober.

Den nya kombinationsloggen använder endast en sensor i botten på fartyget,
i motsats till alla andra tekniker att mäta fart och djup vilka kräver två
instrument i botten på fartyget. Detta innebär att varv och rederier kommer
att kunna minska sina installations- och underhållskostnader med Consiliums
nya kombinationslogg.

Det är det Malaysiabaserade kryssningsrederiet Star Cruises som beställt
den nya kombinationsloggen SAL T3. Star Cruises har även beställt en
uppgradering av en befintlig fartygslogg med den nya ekolodsfunktionen.

- Consiliums nya kombinationslogg är en intressant teknisk lösning som
öppnar nya möjligheter för oss. I detta fall kunde vi dessutom uppgradera
en befintlig Consilium logg med ekolodsfunktionen, istället för att köpa
ett nytt ekolod, säger Peter Häggblom, Electronical Superintendent på Star
Cruises

- Star Cruises är ett av världens största kryssningsrederier och en viktig
referens för såväl vår första SAL T3 installation, som för vår första
uppgradering med ekolodsfunktion på en befintlig logg, säger Ove Hansson,
VD på Consilium.

Stockholm 2003-10-29
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300 , 070-576 08 33
Email: ove.hansson@consilium.se

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget
en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är
noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650
MSEK.