Telelogic AB

Världsledande leverantör av underhållnings- och kommunikationssystem investerar 16,8 MSEK i Telelogics ELM-lösning

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:11 CEST

Telelogics verktyg har valts för att förbättra kommunikation, samarbete och kontroll genom hela produktens och applikationens utveckling och livscykel (Enterprise Lifecycle Management)

MALMÖ – 3 oktober, 2005 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett avtal, som omfattar licenser, underhåll samt konsulttjänster till ett värde av 16,8 MSEK (2,2 MUSD), med en världsledande utvecklare av underhållnings- och kommunikationssystem.

Avtalet innebär att kunden investerar i Telelogics ELM-lösning, som inkluderar Telelogic DOORS för kravhantering, SYSTEM ARCHITECT för ”enterprise architecture”, FOCAL POINT för kravanalys, SYNERGY Change för att hantera ändring av krav samt SYNERGY/CM för ändrings och konfigurationshantering av programvara. Telelogic kommer även att tillhandahålla konsulting, utbildning och support för att kunden snabbt ska kunna införa och utnyttja Telelogics verktyg.

Kundens mål är att säkerställa att utvecklingen av nya produkter levereras i tid, inom satta budgetramar och att produkterna har rätt funktionalitet. Därmed ökar vinsten, kunderna blir nöjdare och kostnaderna sjunker.

“Vi är mycket glada över att bli den utvalda leverantören efter extremt noggranna utvärderingar av denna kund. Telelogic bevisar återigen att vår ELM-lösning, för att förbättra både produktens livscykel och applikationens livscykel, ger överlägsna resultat”, säger Scott Raskin, global försäljningschef på Telelogic.


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att utveckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utvecklingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelogics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone.

Kontakt:
Helena Gynnerstedt
Corporate Communications
Tfn: 040 650 65 22