Neuroförbundet

Världsledande neuroforskare på stor nordisk konferens om sjukdomen als

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 10:22 CEST

Världsledande neuroforskare på stor nordisk konferens om sjukdomen als

Den 31 augusti till 2 september håller NHR den årliga nordiska konferensen om den neurologiska sjukdomen als. I år hålls den på kursgården Valjeviken i Sölvesborg med världsledande als-forskare och över 100 deltagare på plats.
-Det kommer att presenteras spännande forskningsresultat om varför als utvecklas och är så progressiv, säger NHRs förbundsordförande Kathleen Bengtsson-Hayward.

I Sverige får årligen cirka 200 personer diagnosen als, amyotrofisk lateral skleros. Det är en tradition att de nordiska neurologiska organisationerna träffas årligen, för att utbyta erfarenheter och se var forskningen kring als befinner sig.
NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund organiserar och stödjer alla som är sjuka i als och deras närstående i Sverige. NHR medverkar också ekonomiskt till als-forskningen på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, som är världsledande tillsammans med universitet ibland annat USA.
I Umeå har ett forskningscentrum byggts upp kring als och där finns bland andra professor Peter Andersen och dr. Jonathan Gilthorpe. Båda kommer att föreläsa på den nordiska konferensen i Sölvesborg kommande helg och redovisa var als-forskningsfronten står idag.

Tre betydelsefulla upptäckter
Umeåforskargruppen har gjort tre betydelsefulla observationer:
1. Enstaka als-patienter har mutationer i genen för EphA4 och de har mycket lång överlevnadstid.
2. För als-patienter som har nedsatt halt av ett normalt EphA4-protein, börjar sjukdomen senare i livet och utvecklar sig sakta. Patienter med normal halt av ett normalt EphA4-protein har oftast en relativ aggressiv form av als och ofta även sjukdomsdebut redan i 30-40 års åldern.
3. Det är sedan tidigare känt att zebrafisk och möss, som har försetts med ett SOD1-sjukdomsanlag från en als-patient, utvecklar en als-liknande sjukdom. Den nyligen gjorda upptäkten innebär att om EphA4-proteinet hämmas i zebrafisk eller i möss, ses en mycket markant fördröjning av sjukdomsprocessen. Låg halt av EphA4-protein resulterar alltså i senare och långsammare sjukdomsprocess.

Hämma EphA4-proteinhalten lösningen?
Resultaten på zebrafisk och möss överensstämmer sålunda mycket väl med resultaten på patienter med olika typer als-diagnoser, enligt Umeåforskarna.
EphA4 är en receptor i det så kallade Ephrin-systemet, som har betydelse för den normala utveckling och funktion av nervtrådarna från nervsystemet till musklerna i kroppen. Att hämning av EphA4-systemet i viss mån bromsar förlusten av nervceller, var en överraskande upptäckt, enligt Umeåforskarna.
Ur teoretisk synpunkt bör det vara möjligt att utveckla mediciner som hämmar EphA4-systemet direkta eller indirekta. De första försöken att ta fram sådana ämnen, är nu under utveckling.

NHR stödjer als-forskningen
Den 28 september arrangerar NHR för andra året i rad den så kallade Neurodagen. Runt om i Sverige håller de lokala NHR-föreningarna arrangemang och föreläsningar för de som är intresserade. På förra årets Neurodag tilldelades als-forskaren Jonathan Gilthorpe i Umeå 250.000 kronor i stipendium från NHR-fonden, pengar som kom deras als-forskning till handa i ett kritiskt skede.

Håkan Sjunnesson / NHR

Media välkomnas att bevaka och rapportera från den nordiska als-konferensen!

Kontaktpersoner på plats:
Mia Lundström, NHR:s handläggare för als-frågor: 076-0017022
Håkan Sjunnesson, redaktör NHR 076-0017014 

Program för den Nordiska als-konferensen på Valjevikens kursgård i Sölvesborg den 31/8-2/9-2012

Fredag 31 augusti

 • 14.30 Inledning - Kathleen Bengtsson Hayward, förbundsordförande NHR
 • 14.45 Vad är syftet med nordiska möten? - Gudjon Sigurdsen, ordförande MND på Island                                                                               
 • 15.30 Paus
 • 16.30 Att leva med als i Sverige - Lena Stenström, diagnosombud NHR
 • 17.00 Rapporter från deltagande länder, 15 minuter/land

Lördag 1 september

 • 10.00 Als-diagnos, vad är det? - Peter M Andersen, professor Umeå
 • 10.40 Hur är ärftlighetsgången och risken för anhöriga att drabbas? - Peter M Andersen
 • 11.10 Paus
 • 11.40 Rapport från svenskt als-team - Ylva Åkerblom, Sjukgymnast Uppsala
 • 12.20 Lunch
 • 14.00 Nya mediciner och behandlingar - Peter M Andersen
 • 14.45 Stamceller och als, var står vi nu? - Jonathan Gilthorpe,  dr. Umeå universitet
 • 15.30 Paus
 • 16.00 Rapport från det europeiska nätverket för als-forskare, Peter M Andersen
 • 16.30 Diskussion och sammanfattning av dagen Birgitta Engström, moderator        

Söndag 2 september

 • 10.00  ALS och respirator - Bengt Midgren, docent Lund
 • 11.30  Paus
 • 11.45  Hur skall vi fortsätta samarbetet? - Gudjon Sigurdsen
 • 12.10  Avslutning     

Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell och politiskt obunden intresse-, service- och kamratorganisation. Vi verkar på riks-, läns- och lokal nivå. Vi arbetar bl.a. genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag drygt 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.