Jernkontoret

Världsledande stålindustri konfererar – STÅL 2004 samlar 400 deltagare från 13 nationer

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 09:49 CEST

Nyheter inom stålbranschen presenteras vid STÅL 2004 i Borlänge den 5-6 maj på Quality Hotel Galaxen. STÅL 2004, som samlar närmare 400 deltagare från 13 nationer, är en nordisk konferens med internationella inslag i seminarieform. Arrangören Jernkontoret erbjuder högaktuella nyheter och frågeställningar kring hela det metallurgiska området. Från järn- och stålframställning till bearbetning, materialegenskaper, energi och miljö samt materialprovning. En av de sju sessionerna behandlar utvecklingen av regionala innovationssystem, Triple Steelix, samt kompetens och lärande.

STÅL 2004 inleds med en gemensam session med följande talare:

Philippe Vannson, European Commission, anser att den gemensamma europeiska stålforskningen, som bedrivits sedan 1952, har varit mycket framgångsrik och lönsam. Varje investerad euro har givit 13 euro tillbaka i resultatförbättring för stålindustrin.

Per Eriksson, Vinnova, hävdar att ekonomin blir allt mer kunskapsbaserad med allt mer avancerade produkter och processer som bygger på världsledande forskning. Därför är vår konkurrenskraft och tillväxt beroende av hur effektivt vi kan utforma samspelet mellan forskning, näringsliv och politik, s k Triple Helix, inom branscher som stålindustrin och inom våra olika regioner.

Olle Wijk, Sandvik Materials Technology, berättar att Sandvik omsätter 49 miljarder kronor och har 37.000 anställda i 130 länder. Sandviks framgångsrika utveckling är ett resultat av en målmedveten satsning på forskning och utveckling (4 % av omsättningen) i nära samarbete med sina kunder.

Olof Faxander, Outokumpu Stainless, talar om att den rostfria stålbranschen har vuxit de senaste 20 åren med 5,5 % per år och förväntas fortsätta att växa. Företaget har just genomfört det första steget i ett investeringsprogram om 1 miljard euro genom en ny valsnings-, glödgnings- och betningslinje i Torneå.

Hans Sandberg, Jernkontoret, säger att svensk stålindustri är den mest forskningsintensiva i världen genom att avsätta nästan 1 miljard kronor per år till forskning och utveckling. Branschen har även satsat stora resurser på att stimulera högskoleutbildningen, där ett exempel är investeringarna i utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna i samarbete med KTH och KK-stiftelsen.

De inledande föredragen på onsdagsförmiddagen följs upp med sju parallella sessioner, som omfattar föreläsningar inom metallurgi, bearbetning, non-metallic inclusions, energi och miljö, oförstörande provning, material samt Triple Steelix följt av kompetens och lärande.


STÅL 2004 vänder sig till personer verksamma inom Jernkontorets gemensamma forskning och till forskare "world wide" inom inneslutningsområdet samt övriga som är intresserade av nordisk stålindustri. Föredragen kommer i huvudsak att vara teknikorienterade.

Jernkontoret bedriver ett omfattande gemensamt nordiskt samarbete för forskning och utveckling. Det handlar om cirka 100 projekt inom tolv olika s k teknikområden. Forskningsbudgeten uppgår till cirka 160 miljoner kronor per år.

Program, tider och föreläsare finns på www.jernkontoret.se

Medierna välkomnas och föranmälan skickas vänligen till: info@konferensbyran.se


För ytterligare information:
Hans Sandberg, teknisk direktör, 08-679 17 08 eller 070-545 69 24
Peter Salomon, informationschef, 08-679 17 60 eller 0708-24 01 46

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grun-dades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stål-industrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nor-diska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.