Enerpac Scandinavia AB

Världsledaren inom hydrauliska kraftverktyg gör storsatsning på den nordiska marknaden

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 09:54 CET

Trots att Enerpacs hydrauliska kraftverktyg för krävande industriella applikationer marknadsförts i Sverige i drygt femtio år är det många som inte känner till varumärkets hela bredd. Enerpac har därför genom dotterbolaget Enerpac Scandinavia AB, med kontor i Göteborg, nyligen inlett en långsiktig storsatsning på den nordiska marknaden som bl a innebär nyrekrytering, utökat stöd till distributörerna och även auktorisation av servicecenters.

I Sverige och på den övriga nordiska marknaden marknadsför Enerpac via distributörer ett brett program med hydraulverktyg som t ex hydrauliska cylindrar och pumpar som används i samband med lyft och nivåinställning, pressning, riktning och åtdragning av skruvförband. Under senare år har produktprogrammet inom dessa områden breddats kraftigt. De hydrauliska verktygen används i ett stort antal branscher och i många olika tillämpningar där det ställs höga krav på produktivitet, säkra arbetssituationer och ett enkelt utförande.  Exempel på sådana branscher är processindustrin, energisektorn med kärnkraftsindustrin samt  gruvdindustrin. Enerpac räknas idag som globalt världsledande inom hydrauliska kraftverktyg och marknadsföringen sker i drygt 20 länder via cirka 1 600 distributörer.

Ser en ökad efterfrågan på kvalitetsverktyg

På den svenska marknaden är det i första hand distributörerna Bengtsson Tools och Dunlop Hiflex som säljer Enerpacs verktyg. Björn Sankey som är area sales manager på Enerpac Scandinavia AB i Göteborg berättar att företaget ser en stor marknadspotential i Norden.

-       Trots att våra verktyg sålts i Norden under femtio år är det fortfarande många som inte känner till vår bredd. Detta vill vi ändra på genom att öka tempot i marknadssatsningarna och även supporten till våra distributörer. Vi ser tillfället som väl valt för att inleda satsningen då det finns en tydlig tendens att det i många industribranscher finns ett ökat fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet i många arbetsmoment vilket i sin tur leder till att kvalitetskraven ökar på hydraulverktygen. Som ett led i Enerpacs satsning på Sverige och övriga Norden ingår att vi stegvis kommer att auktoriserar distributörernas servicecenters, och viktigt är också den rekrytering vi gjort av ytterligare en areas sales managers, säger Björn Sankey.

Det är Kjell-Åke Ahlgren, med tjugofem års erfarenhet av hydraulikbranschen, som tillträtt den nya tjänsten med ansvar för att coacha, vara rådgivare och även utbilda distributörernas medarbetare. Regionansvaret sträcker sig från Mälardalen och uppåt samt Finland.

-        Det känns väldigt spännande att få vara med i den satsning som Enerpac inlett på den nordiska marknaden. Att det inom den närmaste framtiden kommer att lanseras många nyheter i verktygsprogrammet gör arbetat extra intressant och jag ser stora möjligheter att tillsammans med våra distributörer tillgodose det ökade behovet av kvalitetsverktyg som idag finns inom krävande industribranscher, förklarar Kjell-Åke Ahlgren.

Under början av  2011 kommer Enerpac att presentera många av nyheterna i en ny produktkatalog.

 

För mer information kontakta:

 

Björn Sankey, Area Sales Manager

Tel: 031-799 02 81, Mobil: 070-971 95 66

e-post: bjorn.sankey@enerpac.com

 

Kjell-Åke Ahlgen, Area Sales Manager

Tel: 031-799 02 81, Mobil: 070-913 68 11

e-post: kjellake.ahlgren@enerpac.com

 

Enerpac Scandinavia AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg

www.enerpac.com