Världsnaturfonden WWF

VÄRLDSNATURFONDEN KRÄVER ATT LICENSJAKT PÅ LODJUR STOPPAS

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 16:25 CET

Den svenska lodjursstammen har minskat kraftigt under de senaste åren på grund av ett hårt jakttryck. Forskare uppskattar att det endast finns ungefär 250 föryngringar – och att lodjuren kan fortsätta att minska i antal även om licensjakt inte tillåts i år. Naturvårdsverket väntas ta beslut om licensjakten på lodjur inom de närmaste dagarna men Världsnaturfonden WWF kräver att licensjakten på lodjur stoppas under 2011.

Enligt riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken ska miniminivån för antalet föryngringar av lodjur årligen ligga på 300. Under förutsättning att spridningen av lodjuren fortsätter i södra Sverige och att tillväxten inte påverkas negativt på lång sikt kan antalet föryngringar tillfälligt tillåtas att minska till 250.

I förra veckan beslöt Naturvårdsverket att minskningen från 300 till 250 föryngringar ska gälla permanent fram till 2015.

– Naturvårdsverkets beslut går emot riksdagens intention som medger en tillfällig sänkning av antalet föryngringar. Dessutom medför osäkerheten när det gäller antalet aktuella föryngringar att licensjakt inte bör tillåtas i år. Annars riskerar vi att lodjursstammen fortsätter att minska, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Under flera månader har WWF begärt svar från Naturvårdsverket på frågan om varför licensjakt på lodjur sker under parningssäsongen. Det är förbjudet både enligt EU och svensk lagstiftning. Naturvårdsverket har ännu inte besvarat den frågan.

WWF presenterade inför 2010 års licensjakt på lodjur en rapport som visar att skador uppkommer på de lodjur som fångas i fällorna och att myndigheternas tillsyn av fällorna är mycket bristfällig. Den skadebilden har inte förändrats.

Enligt WWFs tolkning är det även förbjudet att använda icke selektiva lodjursfällor eftersom det inte finns något lagligt stöd för det. Samma fällor används under större delen av året för att fånga rävar och grävlingar och dessutom fastnar ett antal tamhundar i fällorna. Under förra årets licensjakt på lodjur användes dessutom olagliga fällor.

– Det är ingen tvekan om att licensjakt på lodjur inte ska tillåtas i år – och att fällfångst av lodjur är oacceptabelt och bör förbjudas, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

För mer information, kontakta:
Tom Arnbom, rovdjursexpert, WWF
070-554 40 66

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se