Njurförbundet

VÄRLDSNJURDAGEN 8 MARS

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 14:00 CET

Den 8 mars är inte enbart Internationella kvinnodagen. Världsnjurdagen  har arrangerats den första torsdagen i mars varje år sedan 2006. Syftet är att sätta fokus på njurarnas viktiga funktioner som är okända för väldigt många människor.

En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion - det är allvarligt men behandlingsbart. De allra flesta är helt ovetande om att deras njurar inte fungerar som de ska. Ett förhöjt blodtryck är många gånger det första tecknet och som innebär att läkaren alltid bör kolla upp njurarnas tillstånd. 

Tidig upptäckt och tidigt insatt behandling med bland annat ett välkontrollerat blodtryck som inte överstiger 130/80 kan innebära att många som drabbas av njursvikt kan slippa dialys eller en njurtransplantation i framtiden.

Njurdonation - den finaste gåvan är temat för Världsnjurdagen den 8 mars. På många platser i landet medverkar Njurförbundets regionföreningar i olika arrangemang tillsammans med sjukvården. Bland annat kommer föreläsningar för allmänheten att hållas i Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset i hörsalen "Hjärtat" mellan kl. 14.00 - 16.30. I Stockholm i Svenska Läkaresällskapets hus mellan kl. 18.00 - 20.00.  

För ytterligare information kontakta gärna Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, tel. 070 - 718 16 70.

 

Njurförbundet är en intresseorganisation som företräder alla som drabbats njursvikt, har dialys eller är njurtransplanterade.