Svenska Floatingförbundet

Världsnyhet på Svenska Floatingförbundets årsmöte

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:54 CET

Världsnyhet på Svenska Floatingförbundets årsmöte 19 februari 2011

På Svenska Floatingförbundets årsmöte i Vänersborg den gångna helgen, sjösattes en utbildning för medlemmar i förbundet. Utbildningen är den första i sitt slag i hela världen och kommer att resultera i en personlig certifiering.

Allt för att ge dig som kund en trygghet och för att i förlängningen kunna få in denna evidensbaserade behandlingsmetod under högkostnadsskyddet. Utbildare är professor Trevor Archer, Göteborgs universitet och adjunkt Anders Hedén, Linnéuniversitetet i Kalmar. Professor Archer har 25 års erfarenhet av bl a forskning kring orsaker till ohälsa, rehabilitering och utveckling av prestation motoriskt och psykologiskt. Adjunkt Anders Hedén är diplomerad mental tränare. Han har 30 års erfarenhet av mentala påverkans- och lärprocesser. De båda har arbetat tillsammans i 6 år kring hälso- och beteendepåverkan.

Svenska Floatingförbundets årsmöte inleddes med att professor Trevor Archer och adjunkt Anders Hedén berättade om den världsunika utbildning de planerat för förbundets medlemmar. En utbildning som funnits på agendan under de tre år som förbundet existerat och som nu äntligen producerats. Utbildningen, som dels syftar till att höja kunskapsnivån kring floating, dels lägga grunden för att floating som en evidensbaserad och effektiv behandlingsmetod ska kunna komma in under högkostnadsskyddet, är efterlängtad och samtliga närvarande medlemmar anmälde sig direkt till att gå den.

Till årsmötet var även samtalsterapeut Heléne Malmberg inbjuden att berätta om sitt nystartade samarbete med Relaxx Floating i Vänersborg. Enligt en studie på Karlstads universitet om floating i kombination med psykolog, framkom att kombinationen för utbrända resulterade i snabbare återgång till arbetet än om man enbart gick i samtalsterapi. Floating förstärker andra behandlingsformer och man brukar säga att 1 + 1 blir 3 eller t o m 4.

Christer Ljungh, personalutvecklare från företaget En Ny Start, höll en inspirerande föreläsning om vad framgång handlar om och vad som gör oss framgångsrika.

Efter årsmötesförhandlingarna fick man även besök av representanter från Chordion som jobbar med bokningssystem, både stationärt och online.

Deltagarna fick även information om ”Floatsummit”, ett internationellt nätverk som nyligen bildats för att föra floatingen framåt.

Svenska Floatingförbundet
Mikael Eriksson, ordf 2011

www.floatingforbundet.se

Svenska Floatingförbundet är ett ideellt medlemsförbund som startade 2008.

Vårat arbete är att sprida och informera och ge allmänheten kunskap om Floatingens behandlingssätt. Våra medlemmar arbetar i första hand med Floating-REST och vår strävan är att alla medlemmar ska vara välutbildade och försäkrade och höja kunskapsnivån hos medlemsföretagen.