So Stockholm

Världsprematurdagen uppmärksammar de för tidigt födda

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 23:51 CET

Sverige behöver en rättvis helhetssatsning för de för tidigt födda barnen
(Stockholm 17 november) För tidigt födda barn i Sverige möter olika villkor och en bristande kunskap inom vården efter utskrivningen från neonatalavdelning uppger Föräldraföreningen för Prematurfödda barn i Stockholm med anledning av Världsprematurdagen som infaller den 17
november.

I Sverige föds över 100 000 barn per år. Fler än 6 000 av dessa barn föds för tidigt, dvs. före graviditetsvecka 36. Det innebär att närmare 12 000 föräldrar hamnar i en ofta chockartad situation med sina små vårdkrävande barn. Den europeiska organisationen för vården av nyfödda barn inom Europa (EFCNI) publicerade under 2010 en rapport som visar på stora brister inom vården för dessa för tidigt födda barn över hela Europa. Även om Sverige omnämns positivt i rapporten tack vare en hög medicinsk kvalitet och familjevänlig vård direkt efter födelsen, så återstår mycket för att uppnå en värdig och integrerande vård och uppföljning för dessa barn fram till tonåren.

”Det är helt absurt att man diskuterar amning och krystning in i minsta detalj inom föräldragruppen på mödravårdens föräldrautbildningar utan ens att nämna att det finns en så kallad neonatalavdelning eller att 10 % av alla nyfödda hamnar där”, påpekar Jessica Fransson, styrelseordförande i Föräldraföreningen. ”Att bryta tabun redan innan födelsen är första steget till en mer samhällsintegrerad syn på prematurvården.”

Bättre uppföljning genom specialiserad barnavård

För tidigt födda barn i Sverige får i regel bra vård på sjukhus under sin tid på neonatalavdelning. I stort sett alla föräldrar till prematurfödda barn upplever dock ett stort glapp i övergången mellan neonatalavdelningen på sjukhus till BVC där personal ofta visar stor osäkerhet och inkompetens att bedöma, följa upp och stödja barnen och föräldrar utifrån ett individuellt behov.

”En relativt enkel lösning skulle vara att ha viss vårdpersonal med specialkompetens inom eftervården av prematura barn på utvalda BVC, liksom det finns för andra grupper, så som för adoptivföräldrar, föreslår Fransson. ”Som nybliven prematurförälder är man mycket osäker. Det sista man behöver då är en BVC-sköterska som rycker på axlarna och hänvisar till barnakuten där risken för smittor är överhängande eller tillbaka till neonatalavdelningen där de inte kan ta emot alla på nytt.”

Bättre samordning mot olika förutsättningar krävs

Idag får för tidigt födda barn olika sorts vårdinsatser i olika landsting. Föräldraföreningen i Stockholm har i oktober startat ett samarbete med de övriga föräldraföreningarna som finns i landet för att driva frågan om att förändra bland annat eftervården på nationell nivå. Goda exempel ska delas på nationell nivå, så som ett exempel från Helsingborg där man tagit fram informationsmaterial med råd och tips till föräldrar om hur det är att bli förälder till en prematur.

”Vi efterlyser en strategi på nationell nivå som skapar rättvisa förutsättningar oavsett var barnet föds”, betonar Fransson. ”Idag är det enbart Portugal och Storbritannien som har en sådan helhetsstrategi i Europa.”

Diskussion i Stockholm

Föräldraföreningen för Prematurfödda barn inbjuder till fotoutställning, föredrag och diskussionskväll den 17 november på So Stockholm Gallery, Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården, Stockholm. Medverkar gör bland andra Filippa Reinfeldt, Sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län, Birgitta Klang, Sjuksköterska på specialist-BVC Mama Mia och Överläkare Björn Westrup från Karolinska sjukhuset. Hela programmet finns på www.prematur.nu.

För redaktörer

Föräldraföreningen för Prematurfödda barn är en ideell förening för föräldrar till barn som fötts för tidigt. Verksamheten är möjlig tack vare frivilliginsatser, medlemsavgifter, sponsring och donationer. Föreningens hjärtefråga är att situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer är bästa tänkbara. Föreningen bildades på initiativ av professor Hugo Lagercrantz och har funnits sedan 1991. www.prematur.nu