CANEA Partner Group AB

​Världspremiär för CANEA ONE - Äntligen hänger allt ihop!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 09:35 CET

Redan 2002 släpptes den första versionen av CANEA ONE (då kallad CANEA Framework) och har sedan dess utvecklats till en av de mest kompletta och kraftfulla programfamiljerna för verksamhetsledning. CANEA ONE hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop hantering av mål, projekt, processer, ärenden och dokument. CANEA ONE är en helintegrerad plattform för verksamhetsledning – nu med en helt ny modul för målstyrning, CANEA Strategy!

”Vi såg att våra kunder saknade en viktig pusselbit – ett IT-stöd för att koppla ihop strategierna och målarbetet med det dagliga arbetet i projekt och processer. Därför har vi utvecklat modulen CANEA Strategy”, säger Daniel Sten, Affärsområdeschef på CANEA.

CANEA Strategy gör det möjligt att aktivera strategin och få acceptans på mål genom smarta funktioner för bland annat målnedbrytning, kommunikation och visualisering. CANEA tillhandahåller inte bara ett traditionellt målstyrningsverktyg utan en helt ny generation IT-stöd för strategiaktivering.

”Systemet säkerställer och ger stöd i hela kedjan från strategi till faktisk exekvering, helt i linje med nya ISO 9001:2015 som ställer krav på att man ska fastställa den strategiska inriktningen. CANEA ONE gör detta möjligt i praktiken”, fortsätter Daniel.

Under två seminarier, i Göteborg 28 januari samt Stockholm den 4 februari, presenteras CANEA ONE. Du får en inblick hur du med hjälp av CANEA ONE hanterar mål och nyckeltal, leder projekt, driftsätter processer och hanterar dokument i en integrerad lösning.

Utöver världspremiären får du även den unika möjligheten att lyssna på Robert S. Kaplan från Harvard, en sann expert inom verksamhetsstyrning, som berättar hur man på ett metodiskt sätt går från ord till handling i ett modernt ledningssystem.

Läs mer och anmäl dig här: www.canea.se/one

Om Dr. Robert S. Kaplan

Robert S. Kaplan är expert inom strategisk verksamhetsledning och målstyrning. Han är Baker Foundation Professor vid Harvard Business School och ordförande i Professional Practice, "Palladium Group Inc". Prof. Kaplan är medförfattare till den välkända boken ”Balanced Scorecard” och har skrivit 14 st böcker, 20 st Harvard Business Review-artiklar och fler än 150 st andra publikationer. Tidningen Financial Times har rankat honom i listan över ”Top 25 Business Thinkers”.

Om CANEA ONE

CANEA ONE är det kompletta verksamhetssystemet som ger dig optimala förutsättningar för att realisera din strategi. Ett flexibelt och användarvänligt verktyg för att hantera processer, projekt, dokumentation och kunskap. Med den nya modulen – CANEA Strategy –får du den sista länken i kedjan för att koppla strategin till den dagliga verksamheten. CANEA ONE består av fem integrerade moduler som kan kombineras och kompletteras efter behov: CANEA Document, CANEA Process, CANEA Project, CANEA Workflow och CANEA Strategy.

CANEA ger mätbara resultat i form av ökad effektivitet och nöjdare intressenter. Våra kompetensområden är Strategi, Organisation & Effektivisering, Projektledning samt Ledningssystem. I uppdragen kombinerar vi konsulttjänster, utbildningar och IT-lösningar för att nå bästa resultat. Läs mer om våra produkter och tjänster på www.canea.se.