Science Park Halmstad AB

Världspremiär i Halmstad för konferens om ny produktionsteknik lockar internationella storföretag

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:11 CEST

Den 14 maj arrangeras världens första konferens om ”Light Weight Production Technology”, lättviktsproduktionsteknik, i Halmstad. Internationella storföretag från flyg- och fordonsindustrin kommer till konferensen för att utbyta erfarenheter kring denna nya, innovativa produktionsteknik.

Under konferensen kommer representanter från bl.a. Audi/VAG Group, AIRBUS, Saab Aeronautics och AB Volvo att berätta om hur man idag använder den halländska tekniken och vilka möjligheter som finns att utveckla den vidare. Utöver en bred industriell representation medverkar också MTC (Manufacturing Technology Center – Coventry UK) och SWEREA, två världsledande institut som informerar om pågående och planerad forskning inom området.

– Det är mycket roligt att vi kan befästa Halmstads världsledande position genom att arrangera denna konferens, säger Karl-Otto Strömberg, initiativtagare till konferensen och klustret LWPT-initiative.

Light Weight Production Technology (LWPT) är en ny teknologi som har stor inverkan på hur världsledande verkstadsindustri planerar framtida produktion. Genom att kombinera lättviktsmaterial och innovativa konstruktionslösningar kan vikten på processutrustning reduceras till en tiondel av konventionella alternativ, vilket innebär betydande energibesparingar, minskat utrymmesbehov, ökad flexibilitet och reducerade investeringskostnader

Intresset är stor från den europeiska fordons- och flygindustrin men man kan med fördel använda tekniken även i andra rörliga applikationer som öppningsbara broar och ramper. Denna typ av innovationer är högt prioriterade i alla EU kommissionens utvecklingsprogram eftersom det bidrar till en hållbar tillverkningsindustri.

Konferensen arrangeras av LWPT-initiative i samverkan med LIGHTer, Region Halland, Flexprop AB och Science Park Halmstad.

Tid: 14 maj, kl. 9.00 – 16.00

Plats: FlexProp AB, Karlsrovägen 74, 30241 Halmstad

För mer information och bokning av intervjuer välkommen att kontakta:

Ulf Andersson, LWPT-initiative, +46 (0)705 186101

ulf.andersson@lwpt.se

Cecilia Ramberg, LIGHTer, +46 (0)31 706 60 52

cecilia.ramberg@swerea.se

Hans Bergsten, Region Halland, +46 (0)707 964595

hans.bergsten@regionhalland.se

Karl-Otto Strömberg, CEO, FlexProp AB, +46 (0)35 18 48 30,

karl-otto.stromberg@flexprop.se

Peter Uppman, tf VD, Science Park Halmstad, +46 (0)733 800702

peter.uppman@sphalmstad.se

LWPT- initiative (light weight production technology): startade i september 2013 då 25 företag och organisationer bildade ett kluster för att utforska och utveckla möjligheterna med LWPT. Genom att arbeta tillsammans i klusterform ökar basen för kunskap och kapacitet, möjligheterna att medverka i EU-finansierade innovationsprogram och därmed möjligheterna att nå framgång.  Mer information finns på www.lwpt.se

LIGHTer: är ett nationellt strategiskt innovationsområde (SIO) för lättviktsteknik som finansieras av Vinnova. LIGHTer koordinerar olika initiativ inom detta område och har för avsikt att etablera regionala noder där industrin visar på speciellt stora förutsättningar att ta en ledande roll. Arbetet pågår därför med att etablera LIGHTer-Halland med speciellt fokus på LWPT. Mer information finns på www.lighterarena.se

Region Halland: verkar för att utveckla näringslivet i Halland och såg tidigt möjligheterna med att förankra utvecklingen av LWPT i regionen. Sedan 2013 är man därför med och medfinansierar LWPT-initiative som man räknar med kan tillföra näringslivet värdefulla relationer med den europeiska flyg- och fordonsindustrin. Mer information finns på www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/naringsliv

Flexprop AB: baserat i Halmstad har sedan 1985 kombinerat materialkunskap och innovativ design vilket resulterat i ett antal framgångsrika nya produkter. Konceptet runt LWPT (light weight production technology) började 1999 med en förfrågan från AB Volvo som var i behov av lättare produktionsutrustning. Sedan dess har en mängd olika applikationer utvecklats och levererats till företag som Audi, Volvo, Saab, Airbus, Jaguar/Landrover. Mer information finns på www.flexprop.se

Science Park Halmstad: är en växtplats för innovativa människor och företag och fungerar som arbetsplattform mellan näringsliv, akademi och samhälle. Mer information finns på www.scienceparkhalmstad.se