Landsbygdsdepartementet

Världsproduktionen av etanol ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:29 CEST

Produktionen i världen av etanol ökar och särskilt stark är ökningen av etanol till drivmedelsbränsle.Det framgår av en ny marknadsöversikt för etanol som Jordbruksverket publicerat. Världsproduktionen av etanol har ökat från drygt 30 till nästan 46 miljarder liter mellan 2001 och 2005. Brasilien och USA är de i särklass största producentländerna följt av Kina och Indien. Brasilien och USA svarar tillsammans för drygt 70 % av världens etanolproduktion.
Etanol kan produceras av en mängd råvaror inklusive petroleum. En uppskattning är att ca 5 % är syntetisk etanol (baserad på petroleum), 1 % tillverkad av skogsprodukter, 54 % av sockergrödor och 40 % av spannmål (huvudsakligen majs).
Den internationella handeln med etanol ökar. Brasilien fortsätter att stärka sin ställning som den största exportören. Under 2004 ökade Brasiliens export drygt tre gånger jämfört med 2003. Av Brasiliens export gick 20 % till Indien, 18 % till USA, 12 % till Sydkorea, 9 % till Japan och 8 % till Sverige. Den i särklass största importören av etanol 2002-2004 var USA, som främst importerade från Brasilien, Saudiarabien (syntetisk etanol), Jamaica och Costa Rica. Japan var näst största importör och importerade främst från Brasilien, Kina och Thailand.

I Sverige förbrukades 2004 drygt 360 000 m3 etanol. Ca 1/3 var tillverkad i Sverige och ca 2/3 delar var importerad. Ökningen av förbrukningen har under två senaste åren legat runt 100 000 m3 per år och stimuleras av skattelättnader för etanol till drivmedel. I Sverige finns bussar som kör på E92 (92 % etanol), bränsleflexibla bilar E85 (85 % etanol) och etanol i låginblandning i bensin (2005 blandades 5 % etanol i nästan all 95-oktanig bensin).

Skattelättnaderna för etanol är påfallande i flera länder. Länder i EU med skattebefrielser är Tyskland, Sverige, Spanien, Ungern, Litauen samt Frankrike, där skattereduktionen överstiger 60 %.

Marknadsöversikten innehåller beskrivningar av tullar, handelsavtal, stöd och regleringar som påverkar etanolområdet i olika länder. Den innehåller också statistik över produktion, konsumtion och handel med etanol samt information om utvecklingen i olika länder. En tidigare marknadsöversikt finns från 2004.

Marknadsöversikt, Etanol, en jordbruks- och industriprodukt, rapport 2006:11 (pdf)

Kontaktperson
Börje Karlsson, marknadsenheten, tel 036-15 51 27