Göteborg & Co

Världsrekordförsök i läsning under Vetenskapsfestivalen

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 07:59 CEST

Pressmeddelande 2013-04-18

 

Språket är grunden för alla kunskapsinhämtning. Det är utgångspunkten för ett världsrekordförsök i läsning nästa vecka inom ramen för den pågående Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

- Målet är att arrangera världens största läslektion på flera arenor - och i så fall överträffa rekordet från mars i fjol slaget i Storbritannien, säger Madeleine Koncilja, ansvarig för Vetenskapsfestivalens skolprogram. Då deltog 2 900 elever på 29 olika platser Vi har redan försäkrat oss om att 4 000 elever på ett 60-tal platser i Sverige deltar.

Bakgrunden är europeiska forskningsrapporter som visar oroande tecken på en nedåtgående trend i svenska elevers läsförmåga.

- Att läsa är att lära för livet, säger Madeleine Koncilja. Med vårt lite spektakulära världsrekordförsök vill vi slå ett slag för läsning och inspirera och uppmuntra barn.

Aktiviteten vänder sig i första hand till landets fjärde- och femteklassare. Läslektionen äger rum i Konserthuset i Göteborg och leds av Martin Widmark, välkänd författare till bland annat böckerna om Lasse Majas detektivbyrå. I världsrekordförsöket deltar 340  elever på plats i Konserthuset och klasser runt om i landet som i sin egen skolmiljö deltar via streaming över internet.

Media är välkomna att följa läslektionen och världsrekordförsöket, som äger rum på den av Unesco initierade Världsbokdagen, enligt följande:
Dag: tisdag 23 april.
Tid: 9.30-10.45 (världsrekordförsöket startar 10.00).
Plats: Göteborgs konserthus, Stenhammarsalen, Götaplatsen.

Vetenskapsfestivalen i korthet
• Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.
• Det är en årligen åter¬kommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. 2013 års festival är den sjuttonde i ordningen.
• Festivalen är tvärvetenskaplig och består av tre program: ett skolprogram, ett fackpro¬gram och ett öppet program.
• Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till högre studier.
• Varje år görs nära 70 000 besök på festivalens 350 föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett 30-tal platser i Göteborg.

Årets festival
• Årets tema är Kontroll eller noll koll
o Temat på Vetenskapsfestivalen 2013 är synnerligen aktu¬ellt. Det handlar om att ha koll, eller inte. Om vikten av att veta, men också om modet att släppa kontrollen.

• Skolprogrammet 15-26 april
o För klasser i förskolan och grundskolan
o Under 2012 års festival besöktes skolprogrammet av 28 000 elever

• Fackprogrammet 23-25 april
o För forskningskommunikatörer, lärare samt gästforskare

• Öppna programmet 25-28 april
o För allmänheten
o Fri entré till allt. Det är först till kvarn som gäller. Alla är välkomna!


Huvudmän: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen, Näringslivsgruppen Göteborg & Co

Mer information:
Madeleine Koncilja, programansvarig skolprogrammet, Vetenskapsfestivalen. 0706-51 52 46.
Anders Johansson, press- och mediaavdelningen Göteborg & Co, 0706-01 16 63
vetenskapsfestivalen.se 

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com