Westermo Data Communications AB

Världsunikt kontrollsystem för tåg i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:28 CET

Westermo Data Communication har levererat 8 stycken så kallade Ethernet Extenders till ett världsunikt test på Ådalsbanan som möjliggör kommunikationen från alla signalsystem och bommar till övervakningscentralen.

Ethernet Extenders möjliggör datakommunikation på långa avstånd över befintlig koppartråd, vilket innebär att man kan undvika stora kostnader genom att slippa investera i nyinstallation av fiberkablar. Svenskt järnvägsnät kan genom banverket och modern datateknik från Westermo uppdateras kostnadseffektivt.

I Sverige ska man införa ett nytt trafikstyrningssystem för järnvägen enligt europeisk standard. Nyligen provkördes det nya systemet, ERTMS, på Ådalsbanan. Testet utfördes för första gången i världen vid plankorsningar för att kontrollera att signaler och bommar fungerade.

Ett testtåg som hade lånats in från Botniabanan provkördes på en sträcka på drygt en mil mellan Frånö och Ramvik strax norr om Höga Kusten-bron.

I två minusgrader och i ett frostfint landskap passerade tåget två plankorsningar på sträckan utan problem. I testet kontrollerades bland annat att vägskyddsanordningen, bommar och signaler fungerade.

Systemet kan till exempel visa information om broar, stationer och plankorsningar. Man kan se kommande hastigheter och lutningar på banan vilket gör det lättare för föraren att planera sin körning.

Banverket är först ut i världen med att testa signalsystemet för ERTMS nivå 2 vid vägskyddsanläggningar. Hela anläggningen på Ådalsbanan är ny och eftersom den har varit oanvänd så behöver den anpassas under drift för att få önskad funktion.

Ådalsbanan är ett av Banverkets sex pilotprojekt i Sverige som ska införa det nya signalsystemet.  Nästa år, 2010, öppnar Botniabanan för trafik och den 19 mil nya järnvägen blir då den första banan i Sverige med ERTMS.  Året därpå, i augusti 2011, öppnar den upprustade Ådalsbanan för trafik.

Samtidigt meddelar Näringsdepartementet i ett pressmeddelande att det tilldelas 46 miljoner euro av EU-kommissionen till svensk infrastruktur. Pengarna kommer från EU:s stöd för transeuropeiska transportnät TEN-T och syftar till att göra transporterna av människor och gods snabba och enkla inom EU.

Totalt delades i dag 510 miljoner euro ut och av dessa gick 46 miljoner euro till svenska projekt. En del av summan går till  installationen av ERTMS (det nya tågsignalsystemet) och andra delar går bland annat till projekt inom fordonsutrustning (ca 22 miljoner euro).

Signalställverken kommunicerar med ett antal utdelar längs järnvägen. Utdelen i sin tur styr/kontrollerar t.ex. en tågväxel. kommunikationen sker med UDP/IP och görs cykliskt varje 600 ms. Ställverken använder sig av ERTMS, vilket är själva signalsystemet där Ethernet Extenders från Westermo möjliggör kommunikationen via SHDSL-teknik från olika övergångar och signaler till centralen.

Kravet på dataflöde och bandbredd är inte särskilt stort, men däremot är systemet väldigt känsligt för fördröjning och avbrott. Kommunikationen får helt enkelt inte gå ner eller fördröjas, något som skulle kunna tvinga tåget att nödbromsa.

Anders Felling
VD

Westermo Data Communications AB
Svalgången 1, Vallbyinstitutet
724 81 Västerås

Tel:        021-548 08 75
Mob:       0762-29 49 69
Fax:        021-351850
E-post:    anders.felling@westermo.se
Web:      www.westermo.se