Värmdö kommun

Värmdö fortsätter visa goda resultat för barn- och äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 07:46 CET

Värmdö kommun fortsätter visa goda resultat gällande barnomsorg och äldreomsorgen: 100 procent av de barn som fått en plats på förskola har fått den i utlovad tid och 94 procent är nöjda med hemtjänsten inom kommunen. Det visar en undersökning som bedömer kommunens kvalitet på en rad områden.

220 kommuner har deltagit Kommunens kvalitet i korthet som genomförs varje år av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultatet visar vad kommuninvånarna tycker om servicen och kvaliteten i Värmdö i jämförelse med andra kommuner samt i jämförelse med kommunens resultat tidigare år. 

Förbättrad service och bemötande

Värmdö har förbättrat sig rejält när det gäller service, tillgänglighet och bemötande. Till exempel är 93 procent av medborgarna nöjda med bemötandet i telefon, en ökning med 16 procentenheter sedan förra året. 76 procent upplever att de får svar på e-post inom två dagar, vilket kan jämföras med 48 procent från 2012. 

­– Vi har arbetat hårt inom de här områdena det senaste året och kommer att fortsätta göra det, säger kommundirektör Stellan Folkesson.

Alla barn erbjuds förskoleplats

Värmdö kan fortfarande erbjuda alla barn en förskoleplats. Antalet ködagar till äldreboenden har ökat något, från 23 till 41. Men andelen nöjda kunder på äldreboende och av hemtjänst ligger stadigt högt på 87 respektive 94 procent. Värmdö ligger även långt fram gällande andelen behöriga till gymnasiets nationella program med 94,9 procent i jämförelse med medelsiffran 87,5. 

– Det är väldigt glädjande att andelen behöriga till gymnasiets nationella program fortsätter att öka, säger han.

Medborgerligt inflytande över och insyn i kommunens verksamhet har fått lägre siffror än förra året. Detta är enligt Stellan Folkesson något kommunen arbetar med kontinuerligt.

– Vi har till exempel ökat insynen genom att lägga alla ärenden på webben. Vi ska även byta system för registratur för att snabbare komma åt handlingar, säger Stellan Folkesson.


Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.