Värmdö kommun

Värmdö kommun inför expressbygglov

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 16:22 CET

Från och med den 1 mars är det möjligt att lämna in en bygglovsansökan till kommunhuset före klockan nio på morgonen och få ett besked innan arbetsdagens slut. För de ansökningar som kommer in senare lämnas besked efterföljande dag. Den snabbare hanteringen medför ingen extra kostnad för kunden.

Syftet med tjänsten är att effektivisera bygglovsarbetet ytterligare. År 2013 minskade genomsnittstiden för en  bygglovsansökan med över nio veckor jämfört med 2012. Idag tar det i genomsnitt 5,9 veckor för att få svar på en bygglovsansökan och nära 40 procent av ansökningarna får svar redan inom sju dagar.

˗ Vi har uppnått flera av våra förbättringsmål och det är med glädje vi konstaterar att ansökningarna nu ligger inom tidsramen för plan- och bygglagen, säger Carina Molin, kontorschef på Bygg- och miljökontoret.

För att en ansökan ska kunna hanteras som ett expressbygglov måste den uppfylla vissa kriterier. Fastigheten ska ligga inom planlagt område, åtgärden ska vara planenlig och byggnationen får inte påverka vatten eller avlopp. Ansökan måste också vara komplett.

Enligt plan- och bygglagen ska bygglov hanteras skyndsamt och beslutet ska tas inom tio veckor. Handläggningstiderna i Värmdö kommun ligger i genomsnitt på 5,9 veckor för bygglov, 10 veckor för strandskydd och 8 veckor för avlopp.


Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.