Värmdö kommun

Värmdö kommun köper fastigheter i Gustavsbergs hamn

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 17:18 CEST

Värmdö kommun kommer att ingå avtal med Gustavsbergs Hamnfastigheter AB om köp av flera fastigheter i Gustavsbergs hamn. I förvärvet ingår bl.a. Tornhuset, Gula byggningen, Kattholmen, Hushållshållsporslinsfabriken samt strandpromenaden med vattenområde. Det första beslutet fattades idag i politisk enighet av Kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Genom förvärvet av fastigheterna kommer kommunen i större utsträckning att kunna ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Gustavsbergs hamn- och fabriksområde till att bli en sammanhängande stadsdel. Förvärvet är strategiskt för att utveckla området som en attraktiv ort för boende men också för att utveckla Gustavsberg som centrum för konst och design.

- Beslutet utgör en viktig beståndsdel i kommunens ambition att utveckla Gustavsberg som en attraktiv plats för boende, arbete, service och kulturupplevelser. Vi räknar med full politisk enighet när ärendet nu ska vidare till behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, uttalar Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M), 1:e vice ordförande Anders Bergman (Fp) och 2:e vice ordförande Lars Bryntesson (S).

- Det är oerhört glädjande att Värmdö kommun och Gustavsbergs Hamnfastigheter AB har kommit överens om ett köp av GHAB:s fastigheter. På detta sätt kan Värmdö kommun fullfölja Dag Landviks vision om hamnen som ett kulturcenter, kommenterar Lars-Erik Alversjö.

- Dagens beslut är ett mycket viktigt steg till att utveckla hamnen till en unik del av centrala Gustavsberg och för att behålla Gustavsbergs särart, framhåller Anders Bergman.

- Genom förvärvet ökar kommunen sina möjligheter att utveckla hela Gustavsberg som en av Stockholmsregionens mest spännande orter för både boende och arbete i framtiden, avslutar Lars Bryntesson.

Den överenskomna köpeskillingen för fastigheterna är 147,5 miljoner kronor, vilket gör det till Värmdö kommuns största fastighetsköp någonsin.

- Gustavsbergs hamn kunde knappast ha fått en bättre fortsättning än det som nu sker, kommenterar Dag Landvik. Detta innebär att de investeringar och den energi vi genom åren lagt ner på utvecklingen av hamnområdet nu kan ges bästa möjliga förutsättningar att bli verklighet.

För mer information kontakta:
Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande.
Tel: 08-570 481 70

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.