Mobilearn

Värmdö kommun utökar sin jobbsatsning för nyanlända med hyrrekrytering

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2017 08:30 CEST

Värmdö kommun är i en växande fas, och varje år startas flera nya företag i kommunen. Många arbetsgivare har behov av nya medarbetare, och det finns gott om arbetstillfällen både hos privata företag och inom offentlig verksamhet. I takt med att Sveriges kommuner har tagit emot ett stort antal nyanlända har potentialen att fylla vakanserna som finns egentligen ökat.

Värmdö kommun, liksom majoriteten av Sveriges kommuner, upplever trots det att det är svårt att få arbetskraft med rätt kompetens matchad till de arbetstillfällen som finns i kommunerna.

Värmdö kommun har därför fattat beslut att införa Mobilearn att fungera som både samhällsorienteringstjänst likväl som matchningstjänst att få ut nyanlända snabbare i arbete. Mobilearn möjliggör genom samarbetspartnern Bidnord för kommunens arbetsmarknads & näringslivsutvecklare att få de nyanlända att specificera sina kompetenser, både enklare och mer avancerade, med ett enkelt förfarande genom ett speciellt framtaget formulär direkt i Mobilearns app. Genom det upplägget får arbetsgivarna och arbetssökande direkt med en automatiserad process i Mobilearn ett meddelande när matchning skett.

I nästa steg avgör arbetsgivaren om de vill att den arbetssökande ska komma på intervju eller direkt komma i tjänst att utföra arbetet. I de fallen arbetsgivaren inte är i fas att anställa eller ta in arbetssökande på praktik erbjuder Mobilearns lösning att arbetsgivaren istället väljer att anlitaden arbetssökande som då blir s.k. egenanställd av Mobilearn. Mobilearn i sin tur hyr ut den arbetssökande till arbetsgivaren, som då benämns uppdragsgivare. Mobilearn tillser att fakturera uppdragsgivaren, försäkrar och betalar ut lön till arbetstagaren, samt tillser att lagstadgad arbetsgivaravgift och skatt betalas in.

”Vi har många nyanlända som besitter ett flertal kompetenser som inte alltid är applicerbara mot en platsannons. Det kan vara att arbetsgivaren behöver resurser för enklare arbetsuppgifter att utföra som nyanlända eller långtidsarbetslösa kan utföra och som tillför ett stort värde både för arbetsgivaren och den arbetssökande” – säger Karin Jöback, avdelningschef för tillväxtavdelningen på Värmdö Kommun. Mobilearns app med möjlighet att matcha mot en form av hyrrekrytering sänker trösklarna för en arbetsgivare att ta emot en arbetssökande.

Fakta - Under 2016 var i snitt 650 000 (16-64 år) inskrivna på Arbetsförmedlingen. Drygt hälften av dem, 363 000, räknades som arbetslösa – de var antingen öppet arbetslösa eller deltog i något program med aktivitetsstöd. Resten av de inskrivna var till exempel deltidsarbetslösa, hade lönebidrag eller nystartsjobb. Ungefär 1 miljon, en femtedel av arbetskraften (15-74 år), är födda utomlands och bland dem är arbetslösheten nästan tre gånger så hög som för inrikes födda. *Källa www.arbetslöshetsrapporten.se

_ ”Mobilearn har stor kunskap och erfarenhet i hur arbetsmarknaden fungerar för framför allt nyanlända. Med vårt koncept att låta arbetssökande matchas genom Mobilearns app och att vi med Bidnord tar arbetsgivaransvaret gör besluten för företagen mycket enklare att fatta när de har behov av personal till framför allt enklare arbetsuppgifter”- säger Magnus Winterman, VD Mobilearn. Vi tillför kommuner och företag ytterligare ett instrument som underlättar att få ut nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Mobilearn är en mobiltjänst för att understödja snabbare integration och etablering i Sverige och internationellt. Företagets prisbelönta tjänst tillför användarna möjlighet till relevant samhällsinformation, jobb och bostäder. Mobilearn är vinnare av Guldmobilen 2014 och i juni 2016 utsedd till ”field leader” inom digitala socioekonomiska integrationslösningar av magasinet Social Innovation Europe. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, London och Bryssel. www.mobilearn.se