Värmdö kommun

Värmdö och KTH får 500 000 till vattenprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2018 15:20 CET

Värmdö kommun och KTH Vattencentrum beviljas 500 000 kr från Vinnova för ett projekt med testbäddar inom vattenförsörjning. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Värmdö är en skärgårdskommun som omfattar omkring 10 000 öar. Öarna, liksom flera områden på fastlandet, saknar anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät. Stora delar av kommunens invånare är beroende av lokala lösningar för sin vattenförsörjning.

Testbäddsutvecklingen är ett led i ett långsiktigt arbete för en hållbar skärgård och god samhällsservice med syfte att utveckla en mångfald av lösningar för hållbar vattenförsörjning, som kan tillämpas i olika sammanhang med skilda förutsättningar. På så sätt ska testbädden bidra till att säkerställa tillgång till säkert dricksvatten.

Del i partnerskapet med KTH

Testbäddsutvecklingen är en prioriterad del av det partnerskapssamarbete med KTH Vattencentrum som avtalats tidigare under 2018. Projektet skall ge forskare, företag och entreprenörer möjlighet att testa småskaliga tekniska och organisatoriska lösningar i en verklig miljö. Inom projektet samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården.

Vinnovas motivering

Ansökan handlar om att skapa förutsättningar för en testbädd där tekniska och organisatoriska lösningar för småskalig vattenförsörjning ska testas i en verklig miljö på Sandön i Stockholms skärgård. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en öppen testbädd som på ett adekvat sätt angriper en både samtida och framtida utmaning samt kompletterar de mer storskaliga lösningar som finns.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.