Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

Värmekyl Grossisten AB (publ.) (VKG) expanderar inom installation och service av luftvärme och kyla och förvärvar Klimatteknik Solsta AB i Karlstad.

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:02 CET

• För att öka expansionstakten ytterligare inom luftvärme har VKG förvärvat 100 % av aktierna i installations- och serviceföretaget Klimatteknik Solsta AB, med installatörer i Värmland. Bland kunderna kan förutom VKG nämnas Elon, Elkedjan, Hemmabutiker och IVT Centers.

• Klimatteknik Solsta har idag 10 medarbetare med lång erfarenhet av installations- och servicearbeten. Klimatteknik Solstas resurser kommer till fullo att användas internt inom VKG och kompletterar därmed VKGs övriga rikstäckande installations- och serviceorganisation inom luftvärme och kyla.

• Förvärvet finansieras kontant från VKGs kassa och en nyemission om 50 000 aktier. Solsta konsolideras från februari 2007 och kommer att ge ett positivt resultatbidrag från dag ett.


”I likhet med vad som gällt vid tidigare förvärv inom området har vi haft Klimatteknik Solsta som underleverantör i Mellansverige under flera års tid” säger Hagge Rilegård, VD för VKG. Klimatteknik Solsta har lång erfarenhet och ett mycket gott renommé som kvalitetsföretag. När VKG nu storsatsar inom luftvärme och kyla fortsätter vi utbyggnaden av en rikstäckande organisation både inom försäljning och inom installation/service. Klimatteknik Solsta har ett brett nätverk och väl fungerande rutiner. Såväl arbetsledning som montörer håller högsta klass och vi ser fram emot att vidareutveckla den plattform som Klimatteknik Solstas och VKGs egen verksamhet utgör. Företag av denna storlek och med denna kvalitet är mycket intressanta för oss att förvärva och bygga vidare på,” säger Rilegård.

Ingemar Norbäck, VD för Klimatteknik Solsta AB i Karlstad, säger: ”Vi har framgångsrikt samarbetat med VKG under många år och detta är en naturlig utveckling när VKG nu expanderar kraftigt över landet. VKGs försäljningsframgångar och därmed följande behov av installation och service gör att jag ser fram emot att expandera verksamheten genom nyrekryteringar i Värmland och Mellansverige.”

Hagge Rilegård säger vidare: ”I vårt framgångsrika arbete med att etablera LG Electronics som den ledande tillverkaren på luftvärmemarknaden är beståndsdelarna egen marknadsföring, egen säljorganisation, partners som BAUHAUS och K-rauta samt en rikstäckande egen installations- och serviceorganisation. Vi har på senare tid byggt upp en stark försäljnings-organisation i Mellansverige och Klimatteknik Solsta blir en viktig beståndsdel i VKGs kraftiga expansion.


För ytterligare information kontakta:
Hagge Rilegård, VD Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel: +46 (0)8-444 50 70 eller (0)70-554 00 01
Tomas Thorsbrink, Ekonomidirektör Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel +46 (0)8-444 50 70 eller (0)76-826 66 15

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom försäljning, installation och service av energisparprodukter. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med rikstäckande marknadsföring och ett nätverk av egna återförsäljare och produktionsbolag, samt en kedja anslutna VKG Centers och säljpartners, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten till First North sedan 1 mars 2006. Mer information finner du på www.vkg.se