Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

Värmekyl Grossisten AB (publ.) (VKG) expanderar inom installation och service av luftvärme och kyla och förvärvar Kvalitetskyla i Göteborg i AB

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:38 CET

• För att öka expansionstakten inom luftvärme har VKG förvärvat 100 % av aktierna i installations- och serviceföretaget Kvalitetskyla i Göteborg AB, med installatörer i Göteborg och Hässleholm. Bland kunderna kan förutom VKG nämnas Elon, Elkedjan, Hemmabutiker, Bauhaus och LuftmiljöGruppen.

• Kvalitetskyla, ackrediterat av Swedac, har idag 9 medarbetare med väl inarbetade rutiner för kundbokning, installations- och servicearbeten. Kvalitetskylas resurser kommer att användas internt inom VKG och kompletterar därmed VKGs övriga rikstäckande installations- och serviceorganisation inom luftvärme och kyla.

• Förvärvet finansieras kontant från VKGs kassa och en nyemission om 25 000 aktier. Kvalitets-kyla konsolideras från februari 2007 och kommer ge ett positivt resultatbidrag från dag ett.


”Vi har haft Kvalitetskyla som underleverantör under tre års tid” säger Hagge Rilegård, VD för VKG. ”Kvalitetskyla har alltid levererat korrekta installationer och låga reklamationstal. När VKG nu storsatsar inom luftvärme och kyla fortsätter vi utbyggnaden av en rikstäckande organisation både inom försäljning och inom installation/service. Kvalitetskyla i Göteborg blir en viktig pusselbit med sin långa erfarenhet, sitt goda nätverk och sina väl fungerande rutiner. Såväl arbetsledning som montörer håller högsta klass och vi ser fram emot att bygga vidare på den plattform som Kvalitetskylas och VKGs egen verksamhet utgör,” säger Rilegård.

Rafael Wojtowicz, VD för Kvalitetskyla i Göteborg AB, säger: ”Jag ser verkligen fram emot att komma med i VKG- gruppen och att utveckla Kvalitetskylas installations- och serviceverksamhet genom nyrekryteringar utefter Västkusten. Den kraft i marknadsföring och försäljning VKG har gör att vi i ett första steg skall tredubbla vår installationskapacitet.”

Hagge Rilegård säger vidare: ”När vi nu satsar för att etablera LG Electronics som den ledande tillverkaren på luftvärme-marknaden är beståndsdelarna egen marknadsföring, egen säljorganisation, partners som BAUHAUS samt en rikstäckande egen installations- och serviceorganisation. Vi har på senare tid byggt upp en stark försäljningsorganisation i västra Sverige och Kvalitetskyla i Göteborg blir en viktig beståndsdel i VKGs kraftiga expansion.”
För ytterligare information kontakta:
Hagge Rilegård, VD Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel: +46 (0)8-444 50 70 eller (0)70-554 00 01
Tomas Thorsbrink, Ekonomidirektör Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel +46 (0)8-444 50 70 eller (0)76-826 66 15

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom försäljning, installation och service av värme- och kylprodukter. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med rikstäckande marknadsföring och ett nätverk av egna återförsäljare och produktionsbolag, samt en kedja anslutna VKG Centers och säljpartners, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten till First North sedan 1 mars 2006. Mer information finner du på www.vkg.se