Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

Värmekyl Grossisten AB (publ.) (VKG) växer vidare

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:00 CET

Värmekyl Grossisten AB (publ.) (VKG) växer vidare inom energisparbranschen och förvärvar Energivärme i Stockholm AB.

• För att öka expansionstakten inom bergvärme- och pelletsmarknaden har VKG förvärvat 100% av aktierna i Energivärme i Stockholm AB. Energivärme, före detta OK Värme och senare Preem Värme, verkar över hela Stockholms Län och har en kundbas om över 10 000 aktiva oljeeldningskunder.

• Förväntad omsättning för Energivärme innevarande bokföringsår uppgår till drygt 20 MSEK med god lönsamhet. VKG konsoliderar Energivärme från november 2006. Energivärme har idag 21 medarbetare, främst service- och installationstekniker, och kommer att ge ett positivt resultatbidrag från dag ett.

• Köpeskillingen finansieras dels kontant från VKGs kassa dels genom en nyemission av 20 000 aktier i VKG. Dessutom skall en tilläggsköpeskilling utgå baserad på Energivärmes resultat kalenderåret 2007 och halva 2008.


”Vi är mycket glada att få möjlighet att förvärva ett företag med den erfarenhet och det goda renommé inom energi-området som Energivärme har” säger Hagge Rilegård, VD för VKG. ”Energivärme gör över 10 000 kundbesök per år i hela Stockholms Län, främst i form av service åt kunder med oljepannor samt installation av pelletsanläggningar. Dessutom är Energivärme specialister på värmepumpsteknik, styr- och regler samt VVS-arbeten i allmänhet”, säger Rilegård. ”Det är vår uppfattning att ganska få av Energivärmes nuvarande servicekunder kommer att elda med olja om 5 år. Övergången till bergvärme, pellets och andra former av energieffektiv uppvärmning går fort. Övergången kommer ytterligare att snabbas upp då VKGs telemarketingavdelning informerar de 17 000 befintliga och gamla kunderna i Energivärmes register om tillgängliga alternativ.”

Gunnar Bergqvist, VD för Energivärme i Stockholm AB säger: ”VKGs säljkraft och finansiella muskler ger oss styrka att kunna expandera i den takt vi vill och kan. Vår kundstock av oljeeldande villakunder omvandlas snabbt till värmepumps- och pelletskunder. Nu kan vi inom VKG-gruppen ta hand om hela konverteringen hos våra kunder samtidigt som vi tecknar serviceavtal även på de nyinstallerade bergvärme- och pelletsanläggningarna.”

Hagge Rilegård säger vidare: ”Ledning, administration och rutiner fungerar mycket väl inom Energivärme. Vi är därför glada att de gamla ägarna, Gunnar Bergqvist och Leif Gundert, väljer att arbeta kvar i företaget och leda Energivärmes kommande expansion.”

För ytterligare information kontakta:
Hagge Rilegård, VD Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel: +46 (0)8-444 50 70 eller (0)70-554 00 01
Gunnar Bergqvist, VD Energivärme i Stockholm AB, Tel: +46 (0)730-70 19 32
Tomas Thorsbrink, Ekonomidirektör Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel +46 (0)8-444 50 70 eller (0)76-826 66 15

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom försäljning, installation och service av värme- och kylprodukter. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med rikstäckande marknadsföring och ett nätverk av egna återförsäljare och produktionsbolag, samt en kedja anslutna VKG Centers och säljpartners, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten till First North (f.d. Nya Marknaden) sedan den 1 mars 2006. Mer information finner du på www.vkg.se