Folksam

Värmepumpar säljer bra – men kvaliteten är fortfarande ett problem

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 09:03 CET

62 procent av alla värmepumpar som går sönder är mindre än fem år gamla. Det är fler än då Folksam började mäta den årliga skadefrekvensen 1999. Då var motsvarande siffra 53 procent. Än mer alarmerande är att årskostnaden för alla pumpskador ökat med 20 procent mellan 2004 och 2005, enligt Folksams färska statistik*. Det innebär hela 8,3 miljoner kronor mer, bara för att reparera skador på värmepumpar vars garanti nyss gått ut.

– Idag är visserligen många fler värmepumpar i bruk än för fem-sex år sedan. Men från 1999 till och med 2005 har värmepumpar orsakat villaägarna mer än 300 miljoner i kostnader för reparation eller utbyten, säger Jan Snaar, miljöchef på Folksam. Det är ett stort branschmisslyckande, orsakat av en alltför snabb expansion på marknaden.

– En fungerande värmepump är en bra och effektiv värmekälla, inte minst miljömässigt. Men ansvaret för att se till att tekniken växer ifatt försäljningen vilar tungt på tillverkarna. Alltför många tekniskt ofullgångna produkter har sålts, det har handlat om tekniska barnsjukdomar helt enkelt, säger Jan Snaar.

Folksams nya skadestatistik från 2005 bekräftar att just barnsjukdomar fortfarande är ett problem. Ännu registreras oerhört många skador på frånluftsvärmepumpar, vars kompressorer, när pumparna började säljas för fem-sex år sedan, inte hade prövats länge nog i testmiljö. De bägge dominerade tillverkarna av frånluftspumpar, Nibe och IVT, hade rena seriefel på sina frånluftspumpar. De köldmedier som användes gick inte ihop med oljan i kompressorn. Det blev en ren tidsfråga när första haveriet skulle inträffa.

– Felen har inte blivit färre, nya haverier återkommer ständigt, konstaterar Jan Snaar.

Under senare år är det särskilt försäljningen av bergvärmepumpar som har ökat. Den ökade försäljningen syns ännu inte i Folksams statistik, eftersom två års garantitid först måste löpa ut. I nästa års statistik, som gäller 2006 års skador, klarnar förhoppningsvis bilden.

– Nu har det nästan blivit ett mantra att alla ska ha bergvärme, säger Jan Snaar. För många är det också bästa alternativet. Men även det dyraste. Om hushållets energiförbrukning inte är tillräckligt hög kan bergvärme vara ett stort slöseri.

– Det vi hittills kunnat se är att skador på bergvärmepumpar, som är fem år eller yngre, verkar vara mycket frekventa. Men det är snarare en isolerad indikation än någonting annat. Vi får avvakta helhetsbilden, avslutar Jan Snaar.

För aktuella listor över skador, se bilagor.
Se även Folksams Värmeguide på www.folksam.se/varmeguide, där villaägare kan få hjälp att välja rätt värmekälla.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 0708-31 69 63

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

* Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken hemlighålls av tillverkarna.

Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se