SVEP Information & Service AB

Värmepumpsförsäljningen i Sverige under 3:e kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 15:06 CEST

Under årets första tre kvartal har försäljningen av bergvärmepumpar ökat med 10 % dock har försäljningen under det tredje kvartalet minskat med 3 % jämfört med samma period 2009. Den registrerade minskningen för tredje kvartalet är inte helt rättvisande då förra årets försäljning under denna period var onormalt stor.

- Försäljningsmönstret 2009 påverkades dels av att ROT-avdragets fakturametod började tillämpas vid halvårsskiftet. Kunderna sköt helt enkelt upp sin investering tills dess att den mer fördelaktiga tillämpningen infördes och dels av att återförsäljarna tidigarelade sina inköp före  prisökningen som genomfördes under förra hösten, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar har under tredje kvartalet minskat kraftigt (-31 %)

- Vi har sett att ROT-avdragets utformning har gjort att fler väljer att investera i bergvärme, snarare än luft-vattenvärmepump och tappet påverkas på samma sätt som för bergvärmepumpförsäljningen av fakturametoden och prishöjningen under förra hösten, fortsätter Martin Forsén.

Det stora glädjeämnet under tredje kvartalet är försäljningen av luft-luftvärmepumpar. I detta segment ökade försäljningen med 32 % jämfört med samma period förra året.

- Den gångna vinterns stränga kyla och höga energipriser var kostsamt framförallt för de som värmer sitt hus med direktverkande el. Det har stimulerat försäljningen av luft-luftvärmepumpar, säger Martin Forsén.

Det totala värdet för den svenska värmepumpmarknaden i konsumentled beräknas uppgå till ca 2 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se

08-522 275 05

VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se

08-522 275 02