Kronofogdemyndigheten

Värmlänningar och Skåningar är mer skuldsatta än övriga landet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:39 CEST

Kronofogden och Konsumentverket kommer under hösten att besöka tio kommuner i Skåne och Värmland för att prata om hur man med stöd och vägledning kan förebygga överskuldsättning.

Med anledning av att så stor andel är skuldsatta i kommunerna i Skåne och Värmland kommer Kronofogden och Konsumentverket att besöka tio kommuner under hösten. Syftet är att föra en dialog kring hur kommunerna med stöd och vägledning kan förebygga överskuldsättning. Överskuldsättning är ett stort problem som kostar samhället 30 till 50 miljarder årligen.

– Det är inte bara individen som tjänar på en väl fungerande budget-och skuldrådgivning, säger Margareta Lindberg från Konsumentverket. Vi är övertygade om att kommunerna kan spara stora pengar genom att utveckla det förebyggande arbetet och på så sätt minska utbetalningar genom exempelvis försörjningsstöd.

Kronofogdens rapport "Alla vill göra rätt för sig" visar att det är viktigt med insatser så tidigt som möjligt, innan den överskuldsatte hamnar i en situation där han eller hon saknar kraft och förmåga att själv ta tag i sin situation.

– Det är viktigt att man agerar så tidigt som möjligt. Man kan alltid kontakta Kronofogden för att få information och vägledning, säger Anna-Karin Lindahl från Kronofogden.

– Vi vet att vårt arbete i kommunerna bidrar till att förebygga överskuldsättning, säger Ingela Pedersen ordförande i budget-och skuldrådgivarnas förening. Vi har tillsammans ett ansvar att hjälpa skuldsatta kommuninvånare att ändra på sin situation.

Skåningarnas obetalda skulder som lämnats till Kronofogden för indrivning, uppgår till nästan 8,7 miljarder kronor, motsvarande siffra för Värmlänningarna är knappt 1,7 miljarder kronor.

Kontaktpersoner:

Margareta Lindberg, Konsumentverket
Tele: 054-19 40 62, 076-110 40 62

Anna-Karin Lindahl, Kronofogden
Tele: 010-57 23 750, 070-25 57 786

Annika Sydberger Norrman, Kronofogden
Tele: 010-57 34 118, 070-60 54 778

Ingela Pedersen, Budget-och Skuldrådgivarnas förening
Tele: 031-36 69 825