Konsumentverket

Värmlänningar och Skåningar är mer skuldsatta än övriga landet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 14:39 CEST

Med anledning av att så stor andel är skuldsatta i kommunerna i Skåne och Värmland kommer Kronofogden och Konsumentverket att besöka tio kommuner under hösten. Syftet är att föra en dialog kring hur kommunerna med stöd och vägledning kan förebygga överskuldsättning. Överskuldsättning är ett stort problem som kostar samhället 30 till 50 miljarder årligen.

– Det är inte bara individen som tjänar på en väl fungerande budget-och skuldrådgivning, säger Margareta Lindberg från Konsumentverket. Vi är övertygade om att kommunerna kan spara stora pengar genom att utveckla det förebyggande arbetet och på så sätt minska utbetalningar genom exempelvis försörjningsstöd.

Kronofogdens rapport ”Alla vill göra rätt för sig” visar att det är viktigt med insatser så tidigt som möjligt, innan den överskuldsatte hamnar i en situation där han eller hon saknar kraft och förmåga att själv ta tag i sin situation.

– Det är viktigt att man agerar så tidigt som möjligt. Man kan alltid kontakta Kronofogden för att få information och vägledning, säger Anna-Karin Lindahl från Kronofogden.

– Vi vet att vårt arbete i kommunerna bidrar till att förebygga överskuldsättning, säger Ingela Pedersen ordförande i budget-och skuldrådgivarnas förening. Vi har tillsammans ett ansvar att hjälpa skuldsatta kommuninvånare att ändra på sin situation.

Skåningarnas obetalda skulder som lämnats till Kronofogden för indrivning, uppgår till nästan 8,7 miljarder kronor, motsvarande siffra för Värmlänningarna är knappt 1,7 miljarder kronor.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.