Landstinget i Värmland

Värmlänningarnas förtroende för vård och behandling på vårdcentraler har ökat

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 13:51 CEST

Under de senaste fyra åren har förtroendet för vården på vårdcentralerna ökat bland värmlänningarna och Värmland har nu gått om det nationella genomsnittet.


Vårdbarometern frågar vid återkommande tillfällen 500 värmlänningar om deras syn på sjukvården. På frågan om förtroende för vården vid vårdcentraler och familjeläkarmottagningar, har Värmland under de senaste fyra åren gjort ett lyft från 45 till 58 procent. Samtidigt har allmänmedicin blivit en egen länsverksamhet och beslutet om familjeläkarverksamheten har genomförts.

Hösten 2001 var värmlänningarnas förtroende betydligt lägre än det nationella genomsnittet. I Värmland hade 45 procent av invånarna ganska eller mycket stort förtroende mot 50 procent i hela Sverige. Vid de mätningar som gjorts under de senaste fyra kvartalen angav 58 procent av värmlänningarna ganska eller mycket högt förtroende jämfört med 54 procent i hela riket.

Text: Louise Silo

För mer information, kontakta:
Vendela Englund, länsverksamhetschef, allmänmedicin
Tfn: 0705-82 92 70