Kulturrådet

​Värmland får 6 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 14:28 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. 15 av Värmlands kommuner har sökt och beviljats pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever omfattas.

Kulturrådet har i år prioriterat ansökningar med kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och samhället. Flera av kommunerna i Värmland anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända barn under det senaste året och beskriver i sina ansökningar på ett bra sätt hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få elever från olika bakgrunder att mötas och lära av varandra.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kils kommun beviljas 310 000 kronor för att arbeta med värdegrund, eftersom många nyanlända kommer till kommunen. Kommunen ser ett behov av att arbeta med frågor kring elevens värde, trygghet och solidaritet. Genom Skapande skola kan man hitta verktygen, bland annat genom att tillsammans skapa musik. På så sätt kan man uttrycka sig trots att man ännu inte har det svenska språket. Men också möta och lära känna sina nya skolkamrater.

I Torsby kommun planerar man flera olika insatser inom flera konstområden. Eleverna i förberedelseklass kommer att delta i projekten som riktar sig mot hela skolan. Men de får också arbeta med filmworkshops med tema identitet och möten.

I Värmlands län är avstånden långa och ansökningarna visar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar. För ett yngre barn kan dagen bli orimligt lång om klassen ska besöka en kulturinstitution i en annan stad. De långa avstånden har tagits i beaktande i fördelningen av bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 16

Kils kommun
Monika von Wachenfeldt, Ansvarig Skapande skola f-9
Telefon: 0554 199 68, 070 400 50 77
monika.von-wachenfeldt@kil.se

Torsby kommun
Michael Åkerlund, Ledare, Kulturskolan
Telefon: 0560 162 83, 070 688 65 16
michael.akerlund@torsby.se