Region Värmland

”Värmland har unikt samarbete mellan företagen, universitet och regionen”

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 15:05 CET

Under två år har en grupp internationella forskare studerat det värmländska utvecklingsarbetet. Gruppen har bland annat undersökt företagande, utbildningsnivå och befolkningsutveckling i länet. I samband med Nationella klusterkonferensen presenterade Steve Garlick, professor i regional utveckling i Australien, gruppens slutrapport. Enligt rapporten framstår Värmland som ett mycket gott exempel.

− Regioner utanför storstadsområdena i Australien har mycket att lära av det värmländska exemplet, säger Steve Garlick. Till exempel har ni här på mycket kort tid lyckats få till ett väl fungerandesamarbete mellan högre utbildning, företagande och regionala institutioner.

Forskargruppen från Pascal International Observatory har på uppdrag av Region Värmland och Karlstads universitet studerat värmländskt utvecklingsarbete. Studien ingår i ett internationellt projekt med regioner i Europa, USA, Australien och Afrika.

I slutrapporten konstaterar forskargruppen att Värmland har gjort ett antal imponerande framsteg under de senaste åren, men nämner samtidigt flera framtida utmaningar som Värmland har att hantera.

Goda värmländska exempel är bland andra klustersatsningarna, det regionala samarbetet för att stärka Karlstads universitets forskning och satsningar som Barnens universitet. Bland framtida utmaningar nämner forskargruppen en åldrande befolkning, brister i jämställdhet, låg utbildningsnivå och bristande entreprenörskap.

För att driva på utvecklingsarbetet lämnar forskarna också fem förslag för det fortsatta arbetet. Man vill bland annat se mer internationellt samarbete för företagen från regionen och universitetet samt satsningar på entreprenörskap. Gruppen efterlyser också en plan för hur hela utbildningssystemet skapar intresse för den värmländska arbetsmarknaden och pekar på behovet av att inrätta ett centrum för regional analys och omvärldsbevakning. Den ser också ett behov av att regionen marknadsför sig på internationella arenor.

– Det är roligt att få bekräftelse på att mycket av det vi gör är bra insatser. Nu gäller det att ta vara på förslagen från rapporten och fortsätta utveckla de viktiga samarbeten som finns i regionen, säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstads universitet.

– De slutsatser som forskarna lyfter fram tydliggör de utmaningar som är grunden för hela frågan om regionförstoring som vi just nu diskuterar inte bara i Värmland utan i hela Sverige. Det handlar om hur vi säkrar den framtida välfärden i alla regioner, inte bara stortstadsregionerna. Rapporten ger oss ytterligare underlag för det arbetet, säger Tomas Riste, regionråd.

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget och de 16 kommunerna i Värmland.